Středa, 8 února, 2023
- Komerční sdělení -aktuálně

Když teplo uniká stěnami

I při současném útlumu stavební výroby je zateplování, zejména starších budov, stále aktuálním tématem. Nešetří jen energie na vytápění, které je na velké části Slovenska nezbytné po většinu roku. Kvalitní zateplovací systém prodlouží životnost stavby
o několik desetiletí a zvýší komfort bydlení i v měsících, kdy je třeba používat klimatizaci.

Jednodušeji to mají stavebníci, kteří při výstavbě nového domu vyřešili i otázku energetické náročnosti budovy. Vlastníci starších objektů musí hledat optimální řešení vhodné pro jejich konkrétní budovu a často hledají cestu mezi potřebami a rentabilitou investice.

Nevynechat statický posudek
V obytném domě uniká kolem 35 procent tepla okny, do 20 procent střechou, kolem 40 procent stěnami a asi 5 procent základy domu. V rodinných domech jsou procenta mírně odlišná – stěnami se ztrácí kolem 25 procent tepla, podlahou až do 15 procent, po 30 procent střechou a okny.

Při výběru způsobu zateplení je třeba vycházet nikoli z ceny jednotlivých komponentů, ale z předpokládané návratnosti do 5 až 8 let. Vždy je však třeba respektovat doporučenou skladbu systému. Kombinace prvků z více systémů se záměrem ušetřit nezaručí očekávanou kvalitu a může vést také ke zkrácení životnosti zateplení. A tím se náklady nakonec prodraží.

Dodatečné zateplení zvyšuje zatížení obvodového pláště, proto je třeba k navrhovanému řešení vypracovat statický posudek. Jinak hrozí poruchy a deformace stěny i samotného zateplení.

Zateplování rodinného domu stačí ohlásit na stavebním úřadě jako stavební úpravu, bytový dům potřebuje stavební povolení.

Izolovat interiér nepomůže
Vnitřní izolace je levnější, stačí izolovat jen vybrané prostory a jednodušší se také dělá, neboť stěny jsou přístupné bez lešení. Hrozí však riziko kondenzace vodních par v konstrukci, jejíž životnost se může snížit, tepelné mosty odvádějí množství tepla do exteriéru, sníží se i tepelně akumulační schopnosti stěn, zmenší se prostor.
Vnější izolace poskytuje možnost vytvořit komplexní termoizolační plášť, přerušit tepelné mosty, zvýšit ochranu konstrukce a prodloužit její životnost. Zároveň se odstraní kondenzace vlhkosti v konstrukci i interiéru, minimalizuje vznik plísní v bytě a odstraní zatékání do konstrukce i problémy s fasádou na starších objektech. Je ovšem technologicky složitější, dražší a použití lešení cenu zvyšuje.

Co se týče materiálu, tzn. polystyreny jsou asi o třetinu levnější než minerální desky, ale mají srovnatelné tepelně a zvukově izolační vlastnosti. I proto se polystyrenem zatepluje až 80 procent budov.

Minerální desky je třeba upřednostnit zejména tam, kde jsou zvýšené nároky na paropropustnost a požární odolnost. Vhodnější jsou také na starých objektech s výrazněji poškozenou fasádou.

Když se investice prodražuje
Firma, která budovu zatepluje, by měla mít licenci na realizaci zateplovacích prací, zjistit se to dá i na stránce www.tsus.sk. Jako u každé stavby je dobré využít stavební dozor, který dohlédne na realizaci podle projektu, čímž se prodlouží životnost díla a minimalizuje riziko poruch, jejichž oprava zateplení výrazně prodražuje.

Projektová dokumentace také umožňuje vyřešit případné nedostatky, které se projeví po zateplení.

Projekt musí vycházet z průzkumu stavu budovy, jejích původních tepelných a energetických hodnot, statické a požární bezpečnosti, hygieny, stavu jejího pláště a detailů stavební konstrukce. Posudek je základem kvalitního projektového návrhu na zateplení konkrétní budovy s určením zateplovacího systému a řešením detailů.

Projektovou přípravu, ale i realizaci takové vážné stavební úpravy je třeba svěřit specializovaným a zejména certifikovaným firmám. Neodborná práce způsobila některým majitelům problémy, které se projevily již po několika měsících. Nejenže se sníží efekt samotné izolace, ale ohrožena může být také konstrukce. Náprava škody může být dražší než původní rozpočet zateplení, zvláště když není kde uplatnit záruku na práci.

Ve specializovaných firmách mají odborníky, které pravidelně přeškolují a připravují na práci s novějšími technologiemi. Jsou vybaveny speciální technikou, nářadím a zařízeními. Licence zavazují firmy dodržovat přesné technologické postupy.

Další články autor

Comments

spot_img

Nejnovější články