Výsledky vyhledávání v sekci: Stavba a rekonstrukce
 • Sanace kdy a proč ?

  Proč je sanace důležitá a je nutné ji provést? Odolnost stavby proti vodě a jiným kapalinám patří dnes k základům stavební techniky. Za dob našich babiček a prababiček sanace téměř neexistovala. Když přišly povodně, musel být dům prakticky postaven znovu. Dnes existuje spousta materiálů, které zajistí naprostou a trvalou odolnost proti průsaku vody. Například domy s provedenou sanací před letošními povodněmi by měly být relativně v pořádku, omítka by měla držet. Ale je samozřejmé, že bude trvat několik měsíců, než dům zcela vyschne. Omítku není příliš vhodné vysoušet různými vysoušeči, protože může opadat.Kdy je nutno sanaci provést?Jakmile začnou vlhnou stěny domu a případně se objevuje i plíseň. Sanace se týkají sklepů a prvních pater.Odstraňte příčinu vlhnutíJestliže provedete sanaci, ale nezabráníte tomu, aby vám například spodní pramen, který je u vašeho domu, nadále prosakoval zdí, za 5 let musíte sanovat znovu. Plísně se zaručeně opět rozbují. Při sanaci musíte zjistit, odkud a proč jde na váš dům voda a odstranit její příčinu. Sanace odstraňuje pouze následky.

  31.březen 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Přestavba starší vilky

  Původní řadovou vilku v části rodinných domů se zahrádkami v Pardubicích si noví majitelé přebudovali dle svého návrhu. Narostla do výšky, vzezření se především změnilo zvenčí. Vnitřní kompozice prostoru byla více zanechána a ctily se zde zajímavé prvky, charakteristické pro předválečnou architekturu a stavebnictví. Majitel má velký cit pro propojení předešlého a soudobého, dochází k zajímavému prolínání materiálů. Shlédneme zajímavým způsobem přestavěnou vilku v řadové rodinné zástavbě, ve vilové čtvrti se zahrádkami. Původně zde byla obvyklá podoba patrové vilky z první republiky s charakteristicky založenou koncepcí se středovým schodištěm (rozvinutý typizovaný projekt, původní vzezření ještě patrno na příkladu sousední vilky). V sedmdesátých létech minulého století byla vilka velmi necitlivě rekonstruována, odstraněna sedlová střecha a vznikla pro danou dobu charakteristická beztvárná kostka. Současní majitelé udělali zásadní rekonstrukci vyhovující soudobým potřebám bydlení i osobnímu stylu. V nynější podobě má dům dvě patra a je zakončen štítovou střechou. Fasáda je moderní, barevně členěná, aby zvednutím nad okolí nepůsobila stavba masivně, s retrospektivními prvky funkcionalismu. Z ulice například upoutají různé podoby oken, včetně typických kulatých oken kajutových. Majitel, povoláním architekt, velmi starostlivě ctil původní dobře zvolené prvky a rozvinul koncepci prostoru. Proti původnímu pojetí se zde například setkáváme s velkou obytnou místností v nejvyšším patře, kde je dominantní společný obytný prostor, nábytek je minimalizován na materiálově i designem výraznou sedací soupravu a konferenční stůl. V pozadí místnosti je stěna - knihovna, kopírující nejvzdálenější stěnu místnosti. Velkou pozornost současní majitelé věnovali průniku světla do místností a proslunění. Zde opět ještě více rozehráli původní založení oken. Schodiště v domě například není jen spojnicí mezi patry, ale nádhernou dominantou. Původní materiál schodiště (umělá kamenná mozaika) byl zachován a doplněn o soudobé masivní dřevěné stěnové zábradlí s kovářskými prvky. Zvednutím původní dispozice o další patro navazuje další schodiště. Tentokrát je to odlehčená konstrukce ze dřeva a kovu, s volně loženými schodnicemi, která nezatěžuje prostor. Nejvyšší patro slouží také jako nejosobnější prostor pro ložnici. Prostá nostalgie je kuchyň v prvním patře, která je vybudována v soudobém stylu a velmi funkčně vybavena po vzoru kuchyňského studia. Původní kuchyň byla v přízemí, posunutá dispozice do patra umožňuje mnohem lepší proslunění a zútulnění prostoru. S ohledem na provoz a jednolitost linky je založena do protáhlého obdélníku. Jídelna je zcela záměrně zvlášť, oddělena vedle kuchyně, dominuje obdélníkový dřevěný stůl s úzkou středovou skleněnou vložkou židle s vysokými opěrkami. Jídelna má velmi příjemný až kabinetní charakter, který podtrhuje zelené kanapíčko. V prvním patře je také jedna z koupelen, která využila prvky přestavby ze sedmdesátých let a zůstal zde drobný mozaikový barevný obklad, citlivě doplněn o keramické prvky zasazené do dřeva (umyvadlo) a praktický nerez. Zaujme také předsíň, jako místo ke krátkým setkáním a prostoru, který odděluje obytnou část domu a část navazující kanceláře. Příchozí nemá dojem, že „stojí na prahu“. Prostor umožňuje důstojně vybavit bleskové návštěvy. Podlahu pokrývá výrazná velkorozměrová dlažba, která opticky zvětšuje prostor a nástup je krátkým kovaným autorským schodištěm, které je nepřehlédnutelnou dominantou. Vstup rozdělují lehké celoskleněné létací dveře. Za nimi je prostor pro pohodlné sezení a rozlehlý praktický stůl. Vchod z ulice se používá především jako služební, vlastní soukromý vchod je zezadu, kde na dům navazuje půvabný obytný dvoreček.Při sestupu s horní části domu dolů máte díky správné koncepci prostoru podobně uvolněný dojem, jako když s hor s výhledem pohodlně sestupujete do údolí.

  03.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Renovace podlahy

  Původní podlaha se musí vyhrabat, srovnat a vylít betonem.Na betonovou vrstvu se kladou staré tzv. půdovky – cihly o čtvercovém rozměru, které se původně používaly na půdy.Kladou se podle vlastního uvážení do řad do vrstvy cementové malty.Jednotlivé řady si můžeme naměřit provázkem, nakreslit nebo je klást podle oka. Malta se nechá určitou dobu zaschnout.Poté se dodělají spáry buď opět maltou nebo spárovací hmotou.Celá podlaha se nemusí dále nijak natírat. Údržba je jednoduchá, prostě se podlaha zamete, případně se předtím pokropí vodou.Cihly měly zvláštní složení, byly odolné hlavně proti vlhku a oděru. Na půdách musely vydržet zátěž i vlhké a studené ovzduší – ukládalo se na ně seno, obilí, téžké věci... Půdovky mají patinu starobylých časů a dnes se dají sehnat v bazarech, při demolicích starých objektů a pod.

  05.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Luxfery

  Příjemným návratem mezi konstrukční materiály ze skla je také nové pojetí sklobetonu – skleněných tvárnic spojovaných betonovou maltou.U předválečných domů se využíval především ve velkých plochách na fasádě, později ale degradoval na většinou nevkusně vzorované a pestrobarevné kousíčky vstupních nebo schodišťových částí fasád rodinných domů. Dnes se opět využívají především čistě hladké tvárnice ve velkých plochách, v interiéru často v pískovaném provedení nebo v příjemném barevném tónu.Příčky dříve prosklené jen menšími tabulemi dnes mohou mít podobu celoskleněných ploch, dokonce i bez jakéhokoliv rámu. Sklo dovoluje i zcela jiné pojetí interiéru, jednak skleněné příčky druhotně prosvětlují prostor bez oken (koupelny, vstupní haly, chodby), anebo místnosti vzájemně opticky propojují, a přitom částečně zachovávají jejich oddělení zvukové nebo proti nežádoucím pachům (kuchyně od obytného prostoru, WC v rámci koupelny...).Sklobetonové tvárnice neboli luxfery hojně využívají architekti David Vávra – Sklepák nebo Eva Jiřičná, která je světově proslulou, špičkovou konstruktérkou skleněných konstrukcí.

  06.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Výstavba ze speciálních izolačních prefabrikátů

  Představujeme speciální tepelné zdivo, které sestává z tvárnic (zdících bloků) s pozoruhodnou technologií. Jedná se o stavební prefabrikáty nové generace.Jsou vyrobeny z keramzitu a uvnitř mají „labyrint“ vyplněný polystyrénem. Právě díky uspořádání soustavy dutin, ve které je polystyren, jsou zcela vyloučeny tepelné mosty, protože zde nikde nevzniká jednolitá spára. Co vidíme shora, je dole spojené jinak. Nedochází tady k polystyrénovému předělu, ale dostáváme navzájem prorostlý materiál při zachování nosné spojitosti prvku. Nasákavost tvárnic je velmi malá, výrazně nižší jako u cihel nebo porobetonů. Nevyžadují tedy speciální opatření proti srážkám ani mrazu, co oceníme na stavbě, při skladování i převozu. Poskytují vynikající tepelně izolační vlastnosti, jsou maximální bariérou proti úniku tepla, ale současně si zachovávají důležitou propustnost pro vodní páry. Proto se nemusejí vystavěné stěny již nijak dál tepelně izolovat. Současně jsou také vynikajícím izolantem zvukovým (červené tvárnice izolují 50 db i v místnosti mezi sebou!).Tvárnice mohou mít podobu červenou – ty mají vyšší kvalitu a jsou z čistého keramzitu. Lépe izolují a mají také větší rozměrovou přesnost. Doporučuje se je spojovat lepidlem. Tvárnice šedivé jsou z keramzit – písko- betonu, o něco méně tepelně izolují a doporučují se při zdění na maltu. Pro kompletnost stavebních prvků k blokům patří zateplené překlady, věnce, rohové dílce a další doplňkové prvky (např. řešení pro rolety).Polystyrén je uzavřen uvnitř tvárnice, tak na hotové zdi pak můžeme použít jakoukoliv omítku. Další výhodou keramzitu je nehořlavost, odolává teplotám přes 1100 stupňů. Tvárnice splňují i vysoké parametry z hlediska ekologie – jedná o čistý expandovaný jíl, neobsahuje vysokopecní přísady jako cihlové tvárnice a je bez radioaktivity. Ještě doplnění pro techniky – tvárnice má rozměry 490 x360x240 a obsahuje 185 mm polystyrénu v 5 vrstvách (šedé 165 mm). Tvárnice se od různých výrobců liší částečně v izolaci, barevnosti a přesnosti.Shrnutí kladů: životnost, mrazuvzdornost, vynikající izolační vlastnosti nezávislé od vlhkosti stěny, akumulace tepelné energie, ale propustnost pro vodní páry. Tyto vlastnosti zamezují tvorbě plísní. Nezanedbatelná je z hlediska práce a manipulace při výstavbě nízká hmotnost. Jednovrstvové stěny se staví klasickým způsobem, není potřeba speciálně vyškolený personál. Pro výrobu se používají zdravotně nezávadné suroviny.

  07.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Pokládka plechové střechy

  Jak se pokládá střešní krytina z plechu, pozinkované oceli. Tato krytina je lehká a nezatěžuje tedy krov, je hladká – nánosy sněhu v zimních obdobích plynule sjíždějí ze střechy a nezatěžují ji svou vahou, má dlouhou životnost a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Ne všichni však vědí, že pozinkový plech v moderní úpravě může vzhledem imitovat tradiční pálenou krytinu a začlenit se tak bez problémů do okolní zástavby a přitom poskytovat odlišné vlastnosti.V poslední době nachází uplatnění při rekonstrukci starých eternitových střech, kde jsou nároky na nízkou hmotnost.O jaký jde materiál?Je to ocel, pokrytá vrstvou laku, který chrání materiál proti korozi a současně umožňuje výběr z mnoha barev. Životnost krytiny s takovou povrchovou úpravou je 40 až 60 let, v závislosti na podmínkách kterým je vystavena – hory, průmyslová oblast, městoJaké jsou výhody střechy z plechu?Je to lehká krytina, pouhých 5 kg/m, 10x lehčí než betonová taška – je vhodná pro rekonstrukce, protože nezatěžuje krov. Další výhodou je rychlá pokládka, minimum spár znamená minimální riziko zatékání.Na jaké střechy je vhodná?Hodí se na lehké dřevostavby i na rekonstrukce starších objektů, moderní i klasické domy. Na rozdíl od skládané krytiny dovoluje použití krytiny na střechu s minimálním sklonem 14°.Jak náročná je pokládka?Pokládka není náročná, je minimální odpad, protože se plech nastříhá přesně, apod. …Jak je to s barvami?Díky laku je možné se vybrat z několika barev, a sladit tak střechu s ostatními částmi domuJe ještě nějaká další výhoda?Díky nízké hmotnosti se dají ušetřit značné náklady na rekonstrukci krovu u starších střech, úspory na základech a dimenzování krovu se projeví v případě novostaveb

  07.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Stavba srubových domů

  Vše začíná projektem, který Vám může vypracovat náš externí zkušený projektant v oboru srubových staveb, nebo nám ho můžete dodat vy.Na jeho základě vypracujeme kalkulaci a časový harmonogram práce. V případě dodávky pouze hrubé stavby na nejčastěji betonovou základovou desku je nutné, aby tato byla kvalitně provedená, rovná, bez vln a nerovností, které mohou mít neblahý vliv na budoucí termoregulační a statické vlastnosti stavby. Pokud chcete srubový dům, ale nemáte vhodný pozemek, zajištěné sítě, povolení, projekt a mnoho dalších náležitostí, usnadníme Vám tyto kroky. Díky zkušenostem v oboru to budeme mít asi jednodušší než Vy.Základem všeho je projektNa tomto je opravdu nutné dát si záležet, proto je zde důležitá intenzivní komunikace s architektem, který s Vámi povede dialog a na základě dosavadních zkušeností a Vašich požadavků dotáhne projekt k úspěšnému závěru, který se stane podkladem pro ostatní kroky. Poté co je dotažena do zdárného konce dispozice domu a vyřešeny ostatní TZB (technická zařízení budov), může započít samotná stavba. V případě že si objednáte u nás hrubou stavbu srubového domu, bude obsahovat:Obvodové stěny z kulatiny průměru 30 - 35 cm středemNosné dělící stěny interiéru z kulatinyNosné sloupy z kulatinyStropní trámy z kulatinyNosné trámy z kulatinyNadstavba podkroví po výšku podkrovní nadezdívkyVyřezání stavebních otvorůRozvody elektřiny ve srubových stěnách v plastuTepelná izolace do spojů obvodových stěnImpregnace skeletové konstrukce proti plísním a škůdcůmPodkladový hranol pod stavbu z řezivaDle potřeby kovové obruče na stáhnutí nosných sloupů interiéruMontáž skeletu, teras, balkónů na místě stavbyInterní stavební dozorNa dokončovací práce je nutné si vybrat firmu, která má zkušeností s instalací příslušných prvků. Na rozdíl od klasických mrtvých betonových staveb srub během prvních pěti let žije – dřevo sesychá a tudíž je třeba počítat v oblasti rozvodu sítí i stavby příček z jiných materiálů s tímto faktem. Nevhodný výběr dodavatele bez zkušeností s instalací prvků ve srubech může mít zásadní vliv na vnitřní vzhled a hlavně funkčnost stavby.Ceník hrubé stavby srubového domuKolik to stojí? Metr čtvereční srubové stěny se pohybuje od 3500,- výše (záleží na průměru kulatiny, dřeva, izolaci). Každá srubová stavby je v podstatě originál, tudíž pro přesnější kalkulaci nás kontaktujte.

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Jak na odhlučnění podlahy

  Nejčastěji se bojuje s hlukem kročejovým. Znáte to. Stavebníci se obecně odhlučněním podlah moc nezabývají a vy tak můžete dokonale určit, jak rychle a kam přesně sousedi nad vámi právě jdou.KonstrukceKolem nich se vše točí. Problematické jsou ty, které dobře vedou zvuk. Jde především o ty monolitické z litého betonu, s rezonančními průduchy (trubky či dráty přímo ve stěnách…) nebo konstrukce s možnými resonančními kapsami (dřevostavby) apod.Proces odhlučnění podlahyVědět, o jakou konstrukci se jedná právě ve vašem případě, je naprostý základ. Nemá například cenu vytvářet další vrstvy a zvyšovat podlahu, když jde o vícevrstvý strop, jehož pouhé přeložení a výměna izolace můžou přinést kýžený účinek.Také technicky zhodnoťte, o kolik můžete podlahu zvýšit. Izolace sama o sobě může být totiž poměrně mohutná. Počítejte tedy spíše s větším zvýšením podlahy.MateriálySprávná podlaha má několik důležitých vrstev. Základem je samozřejmě pevná deska, na kterou můžete izolaci položit a je jedno, zda jde o beton, dřevěnou desku, či hurdisky. Po ní následuje první vrstva skladebné podlahy. To jsou většinou dřevovláknité desky (hobry), desky z minerálních vln atd. Působí totiž jako tepelný a vzduchový izolant a zároveň narovnávají podlahu.Podložky pod plovoucí podlahu jsou základem, na který však mnoho lidí nevsází. Jejich šetřivost se ovšem projeví hlavně v oblasti akustickém komfortu v okolních místnostech.Další vrstva roznáší tlak. Může se jednat o dřevotřískové desky, OSB desky, ale na trhu naleznete i speciální pochozí desky, kterými se dá tato vrstva přikrýt. Lepší je použít vrstvy dvě, položené křížem na sebe. Pak se totiž tlak bude lépe roznášet a nebude vám podlaha vrzat a dunět. Pokud chcete, použijte anhydritový potěr. Na to následuje kročejová izolace tenkovrstvá. A teprve teď nadešel čas pro novou podlahu. Patrně vás napadlo, jak silné mají jednotlivé vrstvy být. Samozřejmě, že čím silnější, tím lepší. OSB desky by měly být silné minimálně 1,5 cm, dřevotřískové desky taktéž. Kročejová izolace je v řádech milimetrů.Pokud nemáte tolik prostoru pod dveřmi, budete se muset spokojit s menšími průřezy nebo pořídit speciální, ovšem velice finančně nákladné systémy kročejového tlumení. Ty už z výroby mají v sobě několik vrstev zabudovaných, a lze tedy vynechat jak hobru, tak i OSB desky. Čeho se vyvarovat?Uvědomte si hlavně, že všechno, co na podlahu položíte, může zase přenášet hluk dál tím, že se to bude dotýkat stěn. Mezi stěnou a položenými deskami tak musí být mezera. Tu lze vyplnit speciálními gumovými distančními pásky.Dále si dejte pozor na vlhkost. Je lepší základní desku napenetrovat a všechny dřevěné vrstvy (OSB, dřevotříska…) také ochránit proti vlhkosti. Izolací s parozábranou také nic nezkazíte.Taktéž si rozmyslete, jaký typ podlahy na tuto vrstvu položíte. Plovoucí podlaha se spoustě lidem zdá tvrdá a dunivá. Uvědomte si, že pokud zvýšíte kročejový hluk o několik decibelů, je několikanásobně těžší jej utlumit. Vzpomeňte si na hodiny fyziky – hluk je veličina exponenciální.Po dokončení nelze poznat na podlaze žádný rozdíl

  19.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • garážová vrata

  Potřebujete postavit nová vrata?Chcete vyměnit starou dosluhující bránu za novou, která bude nejen reprezentativní, ale také spolehlivá a funkční po dlouhé roky?I když se to někomu nemusí zdát jako důležité, vizitkou pro návštěvníky i kolemjdoucí jsou kromě pořádného plotu také brány či vrata. Jsou nedílnou součástí vašeho obydlí, a tak by měly řádně reprezentovat. Kromě estetické funkce samozřejmě plní tu nejdůležitější – zabraňují vstupu cizích subjektů na pozemek a pomáhají dotvořit pocit soukromí a bezpečí.Při výběru vrat a bran je důležité dbát na použité materiály. Nabídek trhu na obyčejná vrata je mnoho, „svařit“ se dají v podstatě z čehokoliv. Rozhodujícím faktorem je ale samozřejmě jejich životnost a odolnost proti poškození. Kvalitního dodavatele poznáte v první řadě podle možnosti výroby na míru a širšího výběru použitých materiálů. Dalším plusem je pak bohatý sortiment náhradních dílů a příslušenství, jako jsou například pohony vrat a ovládací prvky, včetně dálkového ovládání.Že teď už máte jasno, na co si dát pozor, ale nevíte, na koho se obrátit? Zkuste A-Rol. Čti víc »

  24.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Dlažby

  Přirozenou součástí našich interiérů jsou různé dlažby. V posledních letech je jejich nabídka opravdu rozmanitá a pestrá. KeramikaKeramické dlažby se vyrábějí z hlíny, písku a živičných, případně jiných přírodních materiálů. Tvarují se lisováním či tažením a vypalují se při teplotách 1000 až 1300 °C. Glazované i neglazovanéDlaždice bývají glazované i neglazované. Neglazované dlažby mohou být režné nebo i leštěné a mají nasákavý či nenasákavý střep. Dlaždice s nenasákavým, neporézním střepem se svými vlastnostmi blíží porcelánu. Nasákavý střep obsahuje póry, které absorbují vodu. Lesklé i pololeskléDlaždice glazované mají povrch pokrytý glazurou a díky tomu i vyšší tvrdost. Glazura mění i vzhledové vlastnosti, jako je stupeň lesku, barva, dekor a podobně. Dlaždice se podle stupně lesku dělí na lesklé a pololesklé, matné a polomatné. Glazované dlaždice jsou méně odolné proti otěru. Zvětšují se formátyStejně jako v případě obkladů můžeme i v případě dlažeb sledovat v poslední době tendenci zvětšujícího se formátu. V koupelnách se tak můžeme zcela běžně setkat s dlaždicemi o rozměrech 60x60 nebo 60x120 cm. Nejčastěji používaná dlažba má rozměry 45x45 cm. Ultra moderní růžováPro moderní dlažbu jsou typické netradiční barvy. Setkat se můžete s červenou, modrou i šedivou. Ultra moderní je jemně růžová, která se kombinuje například se světle zelenošedou. V oblibě je ale také dlažba s designem kůže, s metalickým povrchem nebo s efekty třpytek. Barvy v kuchyniStejně jako v případě obkladů patří k současným trendům v kuchyni podlahy ve stylu přírodního dřeva, přírodních barev, podlahy rustikální nebo naopak hravé pastelové. Musí to však vždy být dlažby snadno udržovatelné a odolné vůči otěru a nárazu. Mrazuvzdorná dlažbaDlažba však často musí splňovat i další podmínky. Bude-li umístěna ve venkovních prostorách, musí být mrazuvzdorná. Důležitým parametrem je také odolnost proti uklouznutí. Dlaždice s protiskluzovou úpravou by měla být samozřejmostí nejen u bazénů, ale i v koupelnách, v kuchyních, na nekrytých schodech a u přístupů do domů.

  25.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Proč je fotovoltaika výhodná?

  V posledních letech nastal velký rozvoj ve využití fotovoltaiky a solárních panelů. Je to především díky státem garantované výkupní ceně takto vyrobené energie.Každý vlastník nemovitosti může svoji střechu využít k výrobě této energie a díky garantované výkupní ceně nechat tak svou střechu vydělávat za sebe. Fotovoltaické panely lze instalovat nejen na střechy, ale i na fasády nebo nevyužité plochy a pozemky.Výhody fotovoltaických systémůZáruka na životnost i na výkon fotovoltaických panelů je 25 let. Čísla mluví jasně: fotovoltaické panely garantují, že po 12 letech bude mít panel 90% svého výkonu a po 25 letech neklesne jeho výkon pod 80%. Je proto technicky možné, aby solární panel dodával svou energii i po 30-35 letech. Jedná se o technicky vyspělé zařízení s vysokou odolností proti meteorologickým účinkům deště, namáhání větrem a podobně. Výkon každého jednotlivého solárního panelu je doložen TÜV certifikátem. Záruka na střídače se pohybuje od 5 do 20 let. Každý si tak rychle spočítá, že se solární panely vyplatí – nabízí rychlou návratnost investice a navíc budete energeticky nezávislí na energetických společnostech. 

  28.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Efektivní ochrana proti holubům

  Poškozují vám holubi opravenou fasádu vy si nevíte rady? Nevíte, jak zabránit usedání holubů na vašem balkónu či lodžii? I když mohou tito ptáci někomu připadat neškodní, přenáší velké množství nebezpečných chorob – ornitózu, paratyfus, stafylokokovou nákazu a mohli bychom pokračovat. Zároveň jsou hostiteli roztočů, klíšťat, blech, štěnic, všenek a dalších parazitů.Účinným řešením vašeho problému je ochrana proti holubům, která zabrání znehodnocování fasády vašeho domu. Efektivní ochrana proti holubům jim zabrání usedat na lodžie, balkóny nebo další části domů. Díky tomu nebude docházet k narušování fasády holubím trusem ani šíření chorob, které mohou tito ptáci přenášet.Co nabízíme?Mimo tzv. hrotových systémů používáme ochranné sítě proti ptactvu. Jsou vhodné pro balkóny, lodžie, světlíky, ochozy, mostní konstrukce nebo podhledy. Snadno je upevníte do zateplených a klasických fasád. Navíc jsou navržené tak, aby nemohlo dojít k zachycení či poranění holubů. Hlavními výhodami sítí proti holubům jsou:dlouhá životnost (přes 10 let),jednoduchá a rychlá montáž,       

  19.květen 2020 - Napsal: Simona Chvátilová


Výsledky vyhledávání v sekci: Domácnost
 • Rolety a zámky na kuchyňské lince

  Vám předvedeme jak lze jednoduše a rychle namontovat zámky ke kuchyňské lince, které zabrání, aby ji otevřelo malé dítě, a jak namontovat rolety, které jsou novým trendem ve vybavení kuchyní (nejedná se o okenní rolety!). Pokud máme malé všetečné dítě, které v kuchyni zajímají hrnce a kastroly, které bývají obvykle umístěny v kuchyňské lince dole, je dobré zabezpečit tento prostor, protože kastroly jsou někdy pořádně těžké a kdyby na něj spadly všechny, asi by to nebylo nic příjemného. Proti tomu je nejlepší, když si na skříňkách kuchyňské linky uděláte magnetický zámek, tzv. dětskou pojistku, která je bezpečná jako klíč a jednoduchá jako úchytka.Tento krytý bezpečnostní prvek se skládá ze dvou částí: západkový prvek je namontován na vnitřní straně čela nábytku a v zasunuté poloze zajišťuje dveře pevně uzamčené. Dveře je možno otevřít pouze úchytkou. Montáž za čelem nábytku nenaruší design nábytku. Některé ženy si přejí, aby měly kouzelnou hůlku, kterou by používaly na kuchyňskou linku v momentě nenadálé návštěvy. Jen by řekly: „abrakadabra“ a všechen nepořádek, který na lince momentálně je, by zmizel. K tomuto účelu se dá použít roleta, kterou jednoduše přiděláte na kuchyňskou linku a když přijde návštěva, tak ji jednoduše stáhnete.Roletový program nabízí moderní, vzájemně sladěné roletové systémy pro individuální řešení interiérů a lze vybírat z horizontálních a vertikálních systémů. Velice snadná a tichá manipulace s roletou se stává ideální součástí moderní kuchyně. Používaný materiál: dřevo (smrk, borovice, bříza, olše, buk, jasan, javor, dub, třešeň, hruška) a hliník.

  03.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Cítíte se doma v bezpečí?

  Zabezpečte svoje okna a dveře bezpečnostními foliemi.Nárůst kriminality v posledních desetiletích je alarmující. Nebudeme dnes rozebírat její příčiny, ani stav legislativy, která by nás před tímto fenoménem současnosti  měla ochránit, ale zabývá se většinou právy agresorů a nikoliv obětí. Kdyby to nebylo smutné, byly by úsměvné některá názory „odborníků“ na přiměřenou sebeobranu a obavy, aby útočník neutrpěl trauma, když jej při krádeži ve svém bytě přistihne babička a praští jej pánví po hlavě, jsou docela dobrým námětem na humoristickou povídku.Něco ale přece můžeme. Můžeme se bez obav pokusit zabezpečit náš byt proti neoprávněnému vniknutí, které se děje nejčastěji dveřmi nebo okny. Můžeme si nechat nainstalovat bezpečnostní fólii.Její výhody ocení hlavně ti, kteří častěji opouštějí své byty, odjíždějí na služební cesty nebo na dovolené a jejich příbytek se může stát terčem zlodějů. Statistiky varují, že jen během doku 2008 bylo spácháno celkem 6000 vloupání do bytů a rodinných domků.Někteří jejich majitelé mají chráněn vstup do příbytku dveřmi, které si pořídili masivní, s bezpečnostními zámky a zapuštěné do podlahy tak, že i pro ně, pokud zapomenou klíče nebo kód, je vstup do bytu problémem.Jinou kapitolou jsou okna. Sklo je stále velmi křehký materiál, který není problém rozbít. A nechat si celý dům zamřížovat? Obyčejné mříže v nás evokují představu vězení a snižují estetický dojem pohledu na naše okna a nechat si je vyrobit od uměleckých kovářů může být dražší než celý domek. Pak se nám taky může snadno stát, že předmětem krádeže nebude byt, ale právě ony mříže.Abychom se těmto problémům vyhnuli, nechme si nainstalovat  bezpečnostní fólii. Lze ji použít na libovolnou velikost oken či prosklené dveře. Bezpečnostní folie se instaluje z vnitřní strany a je čirá, takže naprosto nenápadná a pro zloděje bude nepříjemným překvapením.Její účinnost spočívá v tom, že okenní okno po úderu  sice praskne, ale zůstane nadále kompaktní a navíc zpevněné. Jeho překonání trvá poměrně dlouho a je dosti náročné, takže se většinou stává, že pachatel krádež vzdá, nebo se svým počínáním stane nápadným.Fólie nás tak  ochrání nejen před zloději, ale i před úmyslně nebo neúmyslně vhozeným předmětem a dokonce eliminuje účinky tlakové vlny v případě explozí.Pokud jsou v rodině děti, doporučují výrobci fólii instalovat také na vnitřní prosklené dveře. Všichni známe honičky dětí po bytě a jejich velmi neočekávané nápady a pokud by při nich došlo k rozbití skla, chráníme tak své děti před možným úrazem. Sklo v interiérech je dnes poměrně módní záležitostí, vypadá velmi efektně a byty nádherně prosvětluje a doplňuje, ale stále je to křehký materiál, který může být zdrojem úrazu.Pokud má vaše žena obavy, že fólie jí bude bránit v mytí oken, můžete ji uklidnit, sklo se i po její instalaci myje běžnými čistícími prostředky.Sami se do instalace ale raději nepouštějme. Ani bezpečnostní fólie není nejlevnější záležitostí, její cena včetně instalace  se pohybuje mezi 1 000 – 1 500 Kč za m2 a sklo je před její instalací třeba odborně očistit a odmastit. Odbornou instalací si ušetříme náklady za její případné poškození.Některé pojišťovny požadují před uzavřením pojistné smlouvy zabezpečení oken a dveří do určité výše. Pokud zvolíte bezpečnostní fólii, který prošla požadovaným testem, tuto podmínku jste splnili.

  19.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Světlem proti depresi

  Osvětlení interiéru je dnes vnímáno jako součást bytového designu.Má ale především účel praktický, proto je při jeho pořizování důležité dbát několika zásad. Změní vzhled místnostiPomocí vhodně zvoleného osvětlení můžeme efektivně proměnit vzhled místnosti. Osvětlení dokáže zakrýt nedostatky, zvýraznit detaily, umocnit vnímání barev. Důležitá není jen barva světla, ale také ploch, od kterých se světlo odráží. Teplé bílé tóny osvětlení do tmavého bytuV prostorách s nedostatkem denního světla je třeba zvolit světlé barvy a bílé teplé tóny osvětlení, které dodají bytu na útulnosti. Optické zvětšení místnostiVhodně zvolené osvětlení dokáže i jiné divy, než je zesvětlení tmavého bytu. Osvětlení stěn a stropu dokáže místnost opticky zvětšit. Takového efektu můžeme dosáhnout pomocí halogenových lišt umístěných do stropní obruby, krycí lišty na stěně nebo lišty na zácloně. Zdroj by měl být vždy umístěn v dostatečném odstupu od osvětlované plochy, aby mohl vrhat široký kužel světla. Musí být také umístěn nad výškou očí. Světlem proti depresiNedostatek světla může způsobovat únavu, deprese i stres. Zvláště lidé náchylní k tak zvané únavové depresi by si měli světla dopřávat dostatek. Na kvalitní osvětlení je také třeba dbát u pracovních ploch a prostor. U pracovního stolu by měla být intenzita osvětlení nejméně 300 luxů. Pracujete-li s jemnými detaily, je třeba intenzita osvětlení ještě vyšší. V takovém případě by to mělo být nejméně 500 luxů. Světlo ke čtení i odpočinkuDobré osvětlení potřebujete i při čtení. Paprsek takového osvětlení by měl být koncentrovaný, neboť se při něm zrak nejméně namáhá. K odpočinku postačí daleko nižší intenzita světla. Dobrá rada nad zlatoS kvalitním řešením osvětlení interiéru vám nejlépe poradí nějaká specializovaná poradenská firma. V případě nové výstavby nebo rekonstrukce bytu bývá světelně-technický výpočet součástí projektu.

  25.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová


Výsledky vyhledávání v sekci: Zahrada
 • Užitková zahrada pro začátečníky

  Když jsme se přistěhovali do domu se zahradou, všude na pozemku rostl plevel do výše pasu. Obzvláště hojně se tam vyskytovala locika kompasová. Tahle rostlinka natáčí své listy severo-jižním směrem, tak reguluje osvit listů a fotosyntézu. Jinak je zajímavá tím, že jde blbě vytrhnout, píchá a rychle se rozmnožuje.Když jsem se locikovým houštím protrhala k plotu, objevila jsem tam záhadné keře, které sousedka definovala jako josty. Musela jsem si to najít v počítači, vůbec jsem netušila, co s tím. Jestli to mám taky vyškubat nebo opečovávat. Takhle nějak začalo mé zahradničení.Možná vy máte za oknem pěstěný anglický trávníček nebo vyrovnanou kompozici od zahradního architekta. Možná chcete trochu experimentovat, bavit se, koukat, jak to roste. Možná chcete ochutnat rajčata přímo ze záhonu nebo vás nebaví řvát na děti, co všechno na zahradě nesmí.Existuje spousta cest k užitkovému zahradničení. Radikální pěstitelé skrze vlastní rajčata a okurky vyjadřují svou nechuť k byznysu kolem stravy, k nadnárodním korporacím, které ze zemědělců dřou kůži. Musím říct, že tento způsob protestu proti konzumní společnosti je mi veskrze sympatický. Prostě vás nepotřebuji. Zvládnu to sama. Uvidíte, jak vám vzroste sebevědomí, když si domů přitáhnete první košík sklizně.Ale odkud začít?Malá plochaNesnažte se totálně rozbourat současnou zahradu a všechno dělat jinak. Pro začátek stačí, když si zryjete jeden, dva záhonky. Uvidíte, když se bude dařit, na podzim přidáte další.Pozorujte a pak jednejteNa internetu najdete opravdu hodně experimentů s pěstováním užitkových rostlin. Namátkou pěstování brambor v nerozloženém kompostu (nastýláte zbytky z kuchyně), pěstování kdečeho v balících slámy, záhony ve tvaru klíčové dírky, bylinková spirála, koncept zahrady bez rytí (no dig garden), vermikompost…Jestli vám můžu doporučit, začněte obyčejným záhonem na dva vycházkové kroky šíře, obdélníkového tvaru. Můžete ho zkusit nastýlat. Jeden rok se starejte o tento jeden záhon, choďte na zahradu co nejčastěji a dívejte se, jak to tam chodí. Ušetříte si spoustu práce s přebudováváním kdečeho. Experimenty je dobré provádět jen na části plochy nebo úrody, když se nezadaří, tak pořád vám něco zbyde.Osvědčené rostlinyNejvíce se mi osvědčilo vyhradit podél plotu místo na stromy a trvalky a na slunné části pro jednoletou zeleninu. Dávám k dispozici seznam druhů, které nevyžadují žádné zvláštní úsilí, zato přináší slušné výnosy.Dřeviny: rybízy kromě bílých, josty, maliny, ostružinyTrvalky: téměř jakékoliv bylinky (tymián, dobromysl, libeček, šalvěj, levandule, pažitka,…), rebarbora, topinamburyJednoletky: rajčata, čtyřboč, mangold, červená řepa, fazole na lusky, mrkev, petržel, kopr, slunečnice, cuketa, dýně (Hokkaido i ostatní), cibule, hrách (nesejte ho k fazoli!), červená lebedaObruby záhonůNejvíc se mi vždycky líbily ty pletené z proutí. Po letech jsem se dopracovala do verze žádné obrubníky. Totiž pokud nemáte opravdu bytelné betonové obrubníky 30 cm pod zem, tak přes ně prorůstá plevel. Ten nejde odstranit, právě kvůli obrubníku. Výsledkem je zarůstání záhonků a zbytečně namáhavé plení. Vzdala jsem to. Když něco přerůstá do záhonu tam, kam nemá, prostě to umravním motykou.Letos už mi dorazily do schránky katalogy plné kytiček a úžasné zeleniny. Už zase ležím v papírech a plánuju. Plánuju letošní jaro.

  03.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Odplevelení trávníků

  Trávník nestačí pouze dobře založit z kvalitního osiva. Věnujeme dostatečnou péči také jeho udržení bez plevelných rostlin. Včasné a důkladné odplevelení je nezbytnou součástí péče. Neplatí, že sečením se plevelné rostliny odstraní. Červen je měsíc, který vytváří určitý zlom. Když nad námi nyní získá plevel nadvládu, již se jej nezbavíme a hrozí jeho rozbujení i do příštího roku. Trávník bohatě prostoupen dalšími dvouděložnými rostlinami (především pampeliškou, sedmikráskou a jetelem, ale přidávají se i další –pelyněk, rdesno…) ztrácí rychle na vzhledu, dvouděložné rostliny velmi rychle získávají nadvládu, doslova trávu udusí a pak nezbude než trávník zrušit a založit znova.Odplevelování pomocí vypichování je zdlouhavé, pracné a nedostatečné. Zde je na místě použít chemické prostředky proti plevelům – herbicidy. Používají se látky, které zasahují pouze dvouděložné rostliny, ale nepoškozují trávu. Aplikují se běžně již v květnu, ve dnech kdy neprší. Srážky by neměly být minimálně 2 až 4 hodiny po aplikaci, jinak je účinek herbicidu narušen. Přípravky se nedávají na velmi suchý trávník – při déletrvajícím suchu se aplikují jenom na dobře zavlažovaný trávník. Dříve se používala jedna účinná látka. Nevýhodou bylo její často selektivní působení jen na určitý druh plevele. Zmizely pak např. pampelišky, ale zbyly sedmikrásky, které bleskově zaplnily místa po uhynulých pampeliškách dříve, než se zde rozrostl trávník. Proto se dnes používají přípravky, které jsou směsí několika herbicidních látek (nejlepší účinnost na široké spektrum převažujících plevelů, má směs staranu, lontrelu a aminexu). Nejlépe se osvědčuje aplikace v podobě roztoku, kterým se povrch zalije nebo lépe postříká. Herbicidní látky v granulích se rozkládají často nepravidelně a při nerovnoměrném rozhozu snadno vytvoří plochy s větším množstvím a může dojít nejen k vyhubení plevelů, ale také k zpomalení růstu trávy až k žloutnutí a spálení trávníku. Je nezbytné dodržovat přesnou koncentraci přípravku v roztoku, malá pouze zdeformuje listy, ale nepronikne v potřebné míře ke kořenům rostliny. Vysoká spálí i povrch trávníku, který pak jen pomalu dorůstá. Někdy po aplikaci herbicidu dojde k částečnému ustrnutí trávy v růstu. Zatím se více osvědčilo samostatné aplikování herbicidu a až následně aplikování hnojiva, než použití hnojiva i herbicidu v jednom přípravku.

  03.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Úhlová bruska, jak už sám název napovídá, je určena k broušení, ale i k řezání.

  Bruskou můžete například zkrátit a začistit kovovou tyč u plotu.Součásti bruskyVýkonný motor je zárukou vysoké produktivity práce, nehrozí riziko spálení motoru a při práci neklesají otáčky. Převodová hlava z kvalitní hliníkové slitiny dobře odvádí teplo a zaručuje dobrou tvarovou a rozměrovou stálost, takže ani při dlouhodobém tvrdém nasazení brusky nedochází k nadměrnému oteplení odlitků a tím nevznikají vůle a nepřesnosti v uložení ložisek a převodů, ani nedochází ke snižování životnosti brusky. Převody ze spékaných kovů odolávají opotřebení, vysoká přesnost jejich sesazení zaručuje dlouhou životnost a tichý chod. Kvalitní mazací tuk zaručuje bezpečné a stálé mazání převodů. Plastové výlisky, zpevněné skelným vláknem, spolehlivě chrání stroj proti poškození při pádu. Přídavné držadlo lze nasadit zprava, zleva nebo shora podle charakteru prováděné práce, osazení na jeho konci zabraňuje vyklouznutí z ruky při práci. A konečně kvalitní spínač zaručuje bezpečné zapnutí a vypnutí. Má prachotěsnou úpravu a pojistku proti nechtěnému zapnutí. Motor je chráněn epoxidovou pryskyřicí, která má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a zároveň lépe odolává procházejícímu abrazivnímu prachu, takže je bruska chráněná proti zkratu a spálení.Bruska má i účinné chlazení. Procházející vzduch odebírá teplo z motoru a odvádí ho ven ze stroje.

  03.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Milujete hřiby? tak proč si je nevypěstovat...

  Jak lze houby pěstovat:Na slámě lze houby pěstovat trojím způsobem, a to na balíku slámy, na slaměných záhonech nebo v plastikových pytlích naplněných nasekanou slámou.Slámu je třeba ale v každém případě důkladně provlhčit, nejlépe teplou vodou. Nejjednodušší techniku umožňují slámové balíky.Sázecím kolíkem propícháme do slámy šest až osm děr a vložíme tam kousek houbové sadby o velikosti vlašského ořechu.Proti pěstování na záhoně mají balíky tu nevýhodu, že u nich můžeme těžko regulovat vlhkost slámy. Metoda s nasekanou slámou v pytlích z umělé hmoty je nejnáročnější, protože musíme balíčky uložit v místnosti s teplotou 15 až 25 stupňů.Postup však přináší nejrychlejší a nejbohatší výnosy. Pro houbovou kulturu na dřevě použijeme špalíky čerstvě poražených stromů. Vhodný je buk, dub, javor, bříza, topol a vrbové dřevo.

  04.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Gunera a bambusy

  Dnes vám představíme poněkud exotické rostliny, které lze přesto úspěšně pěstovat v našich zahradách bez náročného stěhování na počátku zimy. Gunera i bambusy jsou výraznou optickou dominantou zahrady.Gunera patři mezi vytrvalé byliny. Najdeme mezi jejími druhy rostliny běžné velikosti, ale nás nejvíce zaujmou mamuti mezi trvalkami. K nejrobustnějším trvalkám řadíme Gunura manicata a G. tinctoria. Ideální jsou pro větší zahrady jako výrazné solitery. Vyhovuje jim vlhčí místo, dají se umístit i do blízkosti vodních ploch. Pěstební nároky se mění v průběhu roku. V létě potřebují zmiňované vlhko, tedy stálou a vydatnou zálivku a také přihnojování. V zimě ale potřebují sucho a dostatečně je chráníme proti mrazu. Po prvních mrazech nejdřív odstraníme listy. Velmi dobrou službu nám zde udělá hromada spadaného listí, kterou navršíme na rostlinu, můžeme ji ještě fixovat do ohrádky z pletiva, kterou kolem natáhneme. Důležité je, aby zimní kryt chránil rostliny také proti vlhkosti. Můžeme udělat například jednoduchá kryt (stříšku, jakýsi jehlan z prken). Dobrý kryt vyžadují na zimu také drobné gunery na skalkách, můžeme nad nimi udělat malou stříšku třeba ze skleněné destičky. Množení vyžaduje zručnost, množí se zjara oddělením listových pupenů. V našich podmínkách mladé rostliny v prvním roce ještě přezimujeme v chladných bezmrazých prostorách.Bambusy nám znějí méně exoticky, nicméně je pocitově do dálných krajů a zahrad řadíme. Přesto existuje řada otužilých druhů, které dobře přezimují v našich podmínkách. Také od září snižujeme zálivku, aby rostliny mohly zdřevnatět. Některé před příchodem zimy žloutnou, co je přirozený proces. V listopadu kořeny bambusů namulčujeme, abychom usnadnili přezimování. Před namulčováním dobře zalijeme, zejména rostliny, které zůstávají zelené. Pro trvalé výsadby v našich podmínkách používáme bambusy, které snesou teploty kolem – 20 stupňů. Přesto je nevysazujeme na exponované větrné stanoviště nebo do mrazových kotlin. Mezi dobře odolné patří např. Phyllostachys aurea, P. aureosulcata, P. bissetii, P. glauca, P. nuda, Pleioblastus gramineus, Pl. fortunei Variegatus, Fargesia nitida a další.

  05.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Speciální závlaha – podmok po celém povrchu

  Představíme nejnovější trend v závlaze trávníků.Jedná se o ucelený systém zapuštěný v půdě. Vlhké je celé potrubí a zavlažuje se přímo do země. Lze jej připojit jak na vodovodní řad, tak na čerpadlo, ovládat automaticky i ručně. Instaluje se před založením trávníku nebo i do starších trávníků. Kromě odvzdušnění ventilů nevyžaduje žádnou specifickou údržbu před zimou. Má velmi nízkou spotřebu vody.V současné době se instaluje nový systém závlahy, který se vkládá zespodu pod travní drn. Jednou z možností je potrubí s kapkovačem, kde v konkrétních rozestupech odkapává voda z potrubí. Výhodou je, že může být hodně dlouhé (výsledná délka závisí na tlaku, tlak se upravuje omezovačem). Napojuje se na vodní čerpadlo nebo vodovodní řad.Dalším systémem je kapkové potrubí, které se rosí po celém povrchu. Vkládá se podle typu podloží do hloubky 5 až 20 cm. Napojuje se přímo na řád nebo čerpadlo, celý systém se obsluhuje řídícím ventilem. Nejčastěji se zakládá před položením travního koberce. Na rostlý terén se rozloží zavlažovací systém, pak se nasype travní substrát a následně se položí drnováním trávník. Podobně se postupuje i při výsevu nového trávníku. Tato závlaha se dá zakládat i do stávajících trávníků, kde musíme nejprve vyhloubit úzkou rýhu, do ní položit rozvod a následně znova zasypat. Základní rozvod tvoří polyetylénové trubky a porézní kapkovací hadice. Hadice jsou propojeny specifickými spojkami, jedná se o ucelený závlahový systém. Hustota zavlažovací sítě se řídí druhem půdy, podložím a konkrétními parametry pozemku. Výborně se tento druh závlahy osvědčil na prudkých svazích, dále se využívá na plochách, kde si nepřejeme, aby stříkala voda včetně ploch veřejných, v zahradách, kde jsou volně psi, kteří si s normálními nebo výsuvnými zavlažovacími čidly rádi hrají a rozkousávají je apod.Mezi základní výhody tohoto způsoby závlahy patří třetinová spotřeba vody proti normálním systémům závlahy ze shora. Voda se totiž nevypařuje do vzduchu a neroztéká se po povrchu. U staršího trávníku například zplstnatělá horní vrstva mnohdy neumožňuje ani řádný průsak vody do hloubky. Rostliny při tomto spodním systému s vodou lépe hospodaří, trávník prokořeňuje směrem k vedení, má tedy lepší kořenový systém. Hojně se proto tento systém využívá i pro golfová hřiště a namáhané trávníky. Když v rozvodu cirkuluje v zimě vlažná voda, zajistíme si fotbalový zelený trávník.Rozvod vody je regulován řídící jednotkou, připojenou do elektrické sítě. Může se řídit ručně nebo automaticky. Zpočátku musí celý systém uvést do chodu odborník, protože průtok vody se řídí podle parametrů konkrétního pozemku, nasákavosti půdy a podloží. Systém se musí seřídit tak, aby nebyl trávník ani přemokřen, ani vysušen.Před zimou nepotřebuje žádné zdlouhavé ošetření, v systému jsou zabudovány provzdušňovací ventily, které zabraňují nasávání půdy a ucpávání potrubí. Před mrazy stačí odvodnit pouze ventily.

  06.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Roubované nebo pravokořenné

  Roubování znamená, že jedné dřevině (podnoži) odřežete kmínek nebo větev a místo toho tam „přilepíte“ větev (roub) z jiné dřeviny. Odborníci prominou tuto zjednodušující definici.Roubování je velká věda, se kterou 95% zahrádkářů nepřijde do styku, protože kupují už naroubované dřeviny. Nejvíc se asi drží roubování ovocných stromů. Dokonce na jednu podnož můžete naroubovat hned několik odrůd.Zahradní firmy vřele podporují tuto technologii, protože jim zaručuje jisté příjmy. Sám si naroubuje strom leda tak zahrádkářský nadšenec. V záplavě nových a nových odrůd se jen poněkud ztratila podstata věci, i alternativní postupy pěstování. Že bychom to zkusili jinak? Co bylo než bylo roubování?  Proč se to dělá?Roubování zaručuje, že nový stromek bude mít naprosto stejné vlastnosti jako strom, ze kterého jsou rouby. Dobrá kombinace roubu a podnože umožňuje využít prospěšné vlastnosti podnože (např. odolnost proti suchu, vyvrácení, jstatním nevýhodám stanoviště…) a roub naopak odstraňuje negativní vlastnosti podnože (nepravidelná plodnost, nízká plodnost a nekvalitní plody….) Co když chci stejné hrušky, jaké má babička u domu?Technika roubování není to až zas tak nepochopitelná. Každopádně začněte tím, že si přečtete nějaký odborný článek nebo knížku. Vypěstujte si několik podnoží a ve vhodném čase uřízněte babiččině hrušni pár roubů. Taky můžete zkusit přeroubovat z jakéhokoliv důvodu nevyhovující hrušeň, kterou už máte. Výsledek nebude tak úplně jistý jako v předchozím případě.  Co se stane, když stromek nechám vyrůst ze semene a nenaroubuji ho?Překvapivě z jablka vyroste jabloň, z meruňky meruňka  Stromek bude mít s největší pravděpodobností jiné (lepší ale i horší) plody než jeho rodič a určitě začne plodit později. Dědova třešeň z pecky začala plodit až po osmi letech, ale třešně má velikosti pingpongového míčku. Chuťově jsou vynikající. Navíc se můžete chlubit opravdovou zahrádkářskou raritou, kterou nikdo nemá. Nezapomeňte si takový pravokořenný strom pojmenovat, třeba z něj časem bude regulérní odrůda. Takto vzniklo (prý) jablko Golden Delicious. Jaké výhody mají pravokořenné dřeviny?Pokud zasadíte semeno z místně rostoucí dřeviny, která dobře prosperuje:stromek bude vysoce odolný proti suchu, protože ho nikdy nebudete muset přesazovat a tak mu ponecháte hlavní, kůlový kořen.Velmi pravděpodobně bude dobře přizpůsobený místním podmínkám (počasí, vláha, škůdci, choroby), takže nebude vyžadovat méně postřikůVyrostou vám naprosto unikátní plody, které nemá nikdo jiný. (Golden Delicious prý našli na takovém divoce rostoucím stromě ve Francii)Jednodušší pěstování a množení. Například stromkové angrešty a rybízy, což není nic jiného než angrešt roubovaný na meruzalku, stěží namnožíte hřížením.Delší (a možná lepší?) život. Samozřejmě taky můžete zasadit vykopané semenáče, pak sice strom přijde o hlavní kořen, ale ostatní výhody zůstávají.Dva roky po sobě jsem se snažila zasadit meruňku. Dlouze, předlouze jsem se zabývala výběrem odrůdy a podnože, na které by měla být naroubovaná. Mladý stromek vždycky chytnul nějakou nemoc a uschnul.Loni jsem se naštvala a do řady zasadila deset pecek ze sousedových, naprosto zdravých meruněk. Vyrostlo jich sedm bez jakékoliv péče. Zatím vypadají moc dobře. Před třemi roky nám uschla vinou nějaké virové nemoci obrovská třešeň, skoro jsem ji oplakala. Na tuhle chorobu tady trpí opravdu hodně peckovin, myslím, že kvůli tomu mi odumřely i ty zasazené roubované meruňky. V létě jsem mezi maliním našla rašící stromek – potomka oné uschlé třešně. Tak si ji teď hýčkám a jsem napnutá, jaké z ní budou třešně.

  10.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Stavíme ptačí krmítko

  Zimní přikrmování ptactva patří k jedněm z nejoblíbenějších, nejjednodušších a v neposlední řadě nejlacinějších způsobů, jak zkrášlit a oživit vaši zahradu i v zimě. Sami určitě potvrdíte, že pohled na krmítko obklopené sýkorkami, vrabci a dalšími ptáky je velmi příjemný a relaxační.Jako vše, i stavba krmítka má svoje zákonitosti a postupy, které je třeba dodržet. Ty si, společně s dalšími radami a vychytávkami pro umístění krmítka, představíme v tomto článku.CO POTŘEBUJEME?Stavba krmítka je velmi intuitivní. Potřebovat k ní budeme 4 boční desky o rozměrech 4 x 18cm. Jako dno posloží například sololitová deska o rozměru 18 x 18 cm. Dále budeme potřebovat boční stěny. V případě tohoto krmítka by měly mít velikost 9 cm na šířku a 18 cm na výšku. Stěny seřízneme do špičky tak, aby měla jedna odvěsna pomyslného trojúhelníku délku zhruba 5 cm.V případě krmítka nesmíme zapomenout ani na střechu. Ta se skládá ze dvou desek o velikosti 26 x 14 cm. Jako vystužení pro střechu si vyrobíme hranolek ve tvaru pětiúhelníku. Ten bude 14 cm dlouhý. Kolmé stěny hranolu budou 3 cm dlouhé, stěny v úhlu budou dlouhé 2 cm. Jak to bude vypadat v praxi je ukázáno na obrázku níže.Budete-li vaše krmítko věšet, byť to sami z vlastní zkušenosti nedoporučejeme, připravte si jeden závěsný háček s očkem, na které pak ptačí jídelnu pověsíte. Co ale nesmíte opomenout, je jeden spodní závěsný háček (tzv. lustrhák). Tento háček není nutností, nicméně jak sami poznáte, může být velmi užitečný.Kompletní seznam včetně nákresů a mír pro dřevěné laťky: STAVBAStavba samotného krmítka je velmi jednoduchá. Stejně jako jinde, tak i zde platí zlaté kutilské pravidlo dvakrát měř, jednou řež. Svoje řezy tedy plánujte pečlivě, neboť zejména při sezavání jednotlivých částí můžete zjistit, že nepasují. Vybíráte-li nářadí, postačí vám ruční či přímočará pila a kladivo či šroubovák podle toho, zda jako spojovací materiál vybíráte vruty nebo hřebíky.1. krokJako první si pro výrobu krmítka pro ptáky připravíme základy. Zespoda ke dnu tak přitlučte či našroubujte boční stěny. Ideální šíře prkénka na boční stěny jsou 2 cm. Menší by mohlo dělat problémy a při šroubování či zatloukání se štípat, větší by naopak zbytečně zabíralo místo. 2. krokZáklad máme. Před samotným sezazováním střechy a základu si z hranolku a závěsného lustrháku vyrobíme část, která bude sloužit jednak jako zpěvnění střechy a díky háku bude poskytovat i prostor pro zavěšení například lojových koulí.Má-li hák samořezný závit se špičkou, jednoduše zatlačíme na místo, kam ho chceme umístit (ideálně doprostřed hranolu) a začneme šroubovat. Závit se po chvíli sám chytí a vy ho snadno zašrobujete. Dbejte na to, abyste zvolili přiměřenou velikost háku. Není třeba vybírat zbytečně velký hák, kvůli jehož velikosti by se pak lojové koule dotýkaly dna krmítka.3. krokNa vrchní stěny hranolu nyní přitlučte či našroubujte střešní desky. Ty by měly o několik centimetrů překrývat dno krmítka tak, aby byla ptačí potrava i samotní ptáci chráněni před nepříznivými vlivy počasí jako jsou vítr, déšť či sníh. Potrava pro ptáky tak nenavlhne a nezačne plesnivět a ptáci mohou vaše krmítko využívat i jako útočiště před počasím.S překrytím střechy to však nepřežeňte. Bude-li střecha čnít příliš ke dnu, do krmítka se vám nedostanou větší druhy ptáků a i vy, stavíte-li si krmítko jako dekoraci, budete ochuzeni o pestrobarevný výhled.4. krokNásledující krok je nepovinný a sami doporučejeme se mu spíše vyhnout. Chcete-li své krmítko zavěsit do prostoru, do střechy našroubujte závěsný háček s očkem.Jak jsme ale psali výše, tento krok není velmi populární a může přinést více škody než užitku. Zavěsíte-li krmítko do prostoru, nebudete schopni zamezit tomu, aby se ve větru, či při doletu ptáků kývalo a zároveň bude i náchylnější k pádu. Ptáci si tak na krmítko spíše nezvyknou a po čase se mu začnou vyhýbat. Kam a jak umístit krmítko se dočtete v dalším článku.5. krok Tomuto kroku bude předcházet krátké měření. Spočívá totiž v tom, že k základně ptačího krmítka umístíte stojky. Jejich umístění si rozměřte tak, aby byly naprosto přesně proti sobě, ideálně na středu dna. Díky tomu bude vaše krmítko i pěkné na pohled.Stojky umístíme ke spodu krmítko vruty či hřebíky. Při zatloukání k bočním deskám dbejte zvýšené opatrnosti a volte vruty a hřebíky spíše s menším průměrem. Jako alternativu můžete volit i přilepení lepidlem k bočním deskám a vruty/hřebíky pro zajištění zespodu.6. krokŠestý a zároveň poslední krok prověří vaší přesnost při měření. K opěrným stojkám přitlučeme střešní desky. Zajistit můžeme stojky i z boku s hranolem. I zde ovšem dbáme zvýšené opatrnosti a průměry spojovacího materiálu volíme spíše menší.Sami vidíte, že stavba krmítka není nic složitého a při pečlivém měření a práci nám zabere maximálně 90 minut času. Výsledek je pak ovšem více než uspokojivý a jak sami seznáte, ptactvo, které přilétne na vaše krmítko zkrášlí a oživí vaši zahradu.V dalším článku pro vás máme připravených několik rad a tipů k tomu, kam a jak umístit ptačí krmítko, aby na něho nemohly kočky, ale abyste k němu zároveň měli dobrý přístup. Stejně tak zjistíte, čím vlastně ptáky v zimě krmit, abyste jich měli na zahradě co nejvíce a zároveň jim neškodili špatným výběrem stravy.

  11.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • ZAZIMOVÁNÍ ZAHRADY

  Typické podzimní počasí už dorazilo, proto je na čase připravit naši zahradu k zimnímu spánku.Je stále čas udělat věci, které jsme doposud nestihli, a to před tím, než přijdou první mrazy. Říká se, že nejvhodnější čas k zazimování bývá říjen, ale ani v listopadu není pozdě. Samozřejmě vždy záleží na počasí a teplotách. Je dobré pamatovat na to, že co uděláme na zahradě teď před zimou, jí nejen velice prospěje, ale na jaře budeme očarovány její krásou za   naší péči.K nejvyužívanějším a nejdůležitějším prvkům zahrady patří TRÁVNÍK, bez něho by nebyla zahrada zahradou.Proto mu věnujeme důkladnou péči, aby „přežil“ zimu, v podobě následujících úkonů: trávník posekáme 4-6 cmu země a to nejpozději do konce říjnavyhrabeme posekanou trávu, větvičky a provedeme vertikutaci (provzdušňování –  nejpozději do konce září)také odstraníme spadané listí z trávníku a dáme na kompost, jelikož by mohlo hrozit, že spadané, neshrabané listí by zapříčinilo napadení trávníku chorobami či škůdciposlední a tou nejdůležitější věcí bývá hnojení, na to nesmíme zapomenout, použijeme hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku (větší mrazuvzdornost), aby trávník přežil zimu bez újmypo ošetření trávníku se snažíme na něj nešlapat, zbytečně bychom poškozovali travní rostliny a podporovali sněžné plísněDalším prvkem zahrady jsou  ZÁHONY: ty musí být odpleveleny před tím, než je začneme rýt stačí pouze zrýt, mráz velké kusy a hroudy rozdrobí a roztrháčím později zryjeme, tím lépe – slimáci kladou vajíčka ještě na podzim a to do čerstvě zrytých  záhonů, ve kterých si opravdu libují,  tudíž opravdu – čím později, tím lépe!Prvek, který nelze v zahradě přehlédnout, jsou STROMY:sesbíráme veškeré plody ze stromupokud nám tam přece jen nějaké zbyly, je opravdu na čase je sesbírat všechnyšpatné kusy vyhodímezkontrolujeme oplocení, zda není porušené, hrozilo by poškození okusem nebo oloupáním kůry (zajíc, vysoká zvěř) kmenů stromůjednou z možností, jak tomuto předcházet, je obalení kmenů stromů, jednak proti okousání a oloupání zvěří, tak proti namrzání (obalit je můžeme pletivem či umělohmotnou fólii, která je bílá)před zimou je nutné dostatečně zalít jehličnany a stálozelené dřeviny, pokud se v zimě oteplí, neuškodí jim zálivka na rozmrzlou půdu a budete mít jistotu, že vám zimu přežijí a neuschnouJe nespočetně mnoho dalších úkonů, které je potřeba na zahradě udělat, tak si pojďme alespoň některé z nich vyjmenovat: vyjmeme ze země cibuloviny, které nemají rády zmrznutí, těmi jsou například jiřiny, mečíky,  begonie a dosnychvojí nám poslouží jako přikrývka na záhony s růžemi, tulipány a narcisy, nebo jako další variantu můžeme zvolit zasypání rašelinou či kompostemzazimujeme zahradní techniku, kterou důkladně vyčistíme, provedeme drobné opravy a zajistíme techniku tak, aby byla připravena na jaroostříháme odkvetlé trvalky, do kterých řadíme například chryzantémy, kopretiny, pivoňky, řebříčekzazimujeme jezírko, ze kterého odstraníme spadané listí, zbytky živočichů, rostlin a pokud se chystáme v něm chovat ryby i přes zimu, je nutné udělat prevenci proti zamrznutí, tzn.do jezírka umístíme svazek větví či slámy, aby pronikal vzduch do vodyNaše zahrada je připravena k zimnímu spánku a my můžeme zimu přečkat doma v teple, kde se budeme těšit na nadcházející jaro, kdy se nám opět začne zahrada probouzet.

  14.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Kovový nábytek

  Každý z nás kdo má zahradu, samozřejmě si přeje mít hezké posezení. K tomuto záměru si pořídíme zahradní nábytek.Současný trh nabízí velký výběr zahradního nábytku a také z různého materiálu. Materiál na zahradní nábytek může být plastový, kovový, ratanový nebo dřevěný.Záleží jen na nás jakému materiálu dáváme přednost. Taktéž záleží na tom, kde bude zahradní nábytek umístěn, to znamená zda přímo na zahradě nebo na terase. Nesmíme zapomenout na rozsah zahradní sestavy a samozřejmě že také jde o uložení zahradního nábytku přes zimu. Zahradní nábytek není nutné mít vždy jen na zahradě, ale je možné jej použít např. v letních zahrádkách při restauracích apod.Nejlevnější kovový nábytek a jeho sestavyZahradnímu kovovému nábytku většinou dávají přednost ti z nás, kteří upřednostňují kvalitu před nízkou pořizovací cenou např. u plastového nábytku. Je na našem výběru zda zakoupíme jednotlivé součástí zahradní nábytek, např. lavice, židle, stoly, lehátka, křesla nebo celé zahradní sety zahradního dřevěného nábytku. Zahradní dřevěný nábytek máme možnost doplnit pro větší pohodlí různým polstrováním. nabízejí se kompletní sestavy, které vycházejí nejlevněji.Alternativa - Dřevěný zahradní nábytekV případě, že se rozhodneme pro koupi dřevěného zahradního nábytku, musíme se ještě rozhodnout, z jakého dřeva bude zahradní nábytek vyroben. První skupinu tvoří nábytek z masivní borovice a smrku. Tento zahradní nábytek je robustní a cena je rovněž přijatelná. Další dřevo, které se používá na výrobu nábytku je dubové, bukové nebo akátové.Další surovinou která se používá při výrobě zahradního nábytku je teakové dřevo, které je velmi odolné vůči každému počasí, výhodou je že jej nemusíme impregnovat. Při koupi zahradního dřevěného nábytku z jiného druhu dřeva je nutné jej před užíváním naimpregnovat olejem anebo lazurovacím lakem. Dřevěný zahradní nábytek pokud se vyrábí z jehličnatého masivního dřeva, síla materiálu bývá 4 a 6 cm.. Zahradní nábytek se vyrábí tak, aby měl minimum kovových spojů, což brání jeho nestabilitě a kývání. Kovový zahradní nábytekZahradní kovový nábytek je vyráběn z kvalitního pružného kovu, povrchová úprava zaručuje dlouhodobou životnost, je odolná proti nepříznivému počasí a údržba je nenáročná. Výhodou u kovového nábytku je to, že židle je možné naskládat na sebe.Další možnosti zahradního nábytku je kombinace dřeva a kovu, přičemž z kovových části jsou většinou nožky u lavic nebo stolů a sedací části nebo desky stolů jsou ze dřeva.Pravděpodobně nejlevnější zahradní nábytek je plastový a je vyráběn v široké barevné škále. Nevýhodu spatřujeme v tom, že je málo odolný proti nárazům, údržba je však jednoduchá. Nejen dřevěný zahradní nábytek je vyráběn v kombinaci s kovem, ale i plastový zahradní nábytek se v současnosti vyrábí v kombinaci s hliníkovou konstrukci. Výběr zahradního nábytku je na trhu dostačující, stačí jen navštívit obchody nebo internet a vybrat si to, co nejlépe vyhovuje našim požadavkům. Podívejte se na nejlevnější sestavy kovového nábytku.

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Plastový nábytek

  Plast je bezpochyby fenoménem posledních let. Je všudypřítomný a pronikl už do všech oblastí výroby.Není proto divu, že se nevyhnul ani zahradě a zahradnímu nábytku jako takovému. Plastový zahradní nábytek má mnohé výhody, a proto řady jeho spokojených uživatelů na celém světě rostou. Čím je to vlastně způsobeno?Plastový nábytek je nejlevnější nábytekPlastový nábytek, na rozdíl od dřevěného nábytku, je podobně jako i u jiných výrobků z plastu lákavý zejména pro svou pořizovací cenu. Pěkné zahradní posezení (sestavy) si tak může dovolit i ten, který má jinak celkem hluboko do kapsy. Samozřejmě i zde je jistá diferenciace podle výrobce, kvality, designu, velikosti a dalších kritérií, takže rozhodně neplatí rovnítko plastový zahradní nábytek levný nábytek. Existuje i luxusní plastový nábytek, který vám mohou závidět sousedi z širokého okolí.Výhody a přednosti plastových sestavZejména ženy oceňují na výrobcích z plastu jejich nízkou hmotnost. Není totiž nic horšího než muset neustále někoho prosit o to, aby jej přenesl. Plast unese doslova každý, dokonce i děti, a tak nic nebrání tomu, že chcete sestavu nábytku na zahradě často stěhovat, ať už kvůli měnícímu se ročnímu období, odchylkám v denních teplotách, nebo chystané zahradní party, na kterou jste si pozvali své přátele. Prostě aby byl výsledek perfektní. Nízkou hmotnost ocení majitelé zejména na začátku zimy. Uklidit nábytek do sucha k „zimnímu spánku“ do zahradního domku bude úplná hračka.Velkým kladem je i snadná údržba. Plastový nábytek se jen otře a vše je hotovo. Větší péči vyžaduje pouze polstrování, ale za pomocí pračky je to hračka. Plastový zahradní nábytek bývá nejčastěji bílý a zelený, ale samozřejmě jsou k dispozici i další barevné varianty. Rovněž se nabízejí i kompletní sestavy.Nemusí se rovněž jednat jen o stůl a židle či křesla. Lehátko na opalování nebo lenoška na odpočinek ve stínu stromů za horkého letního dne by neměly chybět v žádné zahradě. Velmi praktický je nábytek rozkládací, který se dá během chvilky složit nebo rozložit. Zabírá tak minimum místa v době, kdy ho není potřeba.Výhody a přednosti plastových sestavZejména ženy oceňují na výrobcích z plastu jejich nízkou hmotnost. Není totiž nic horšího než muset neustále někoho prosit o to, aby jej přenesl. Plast unese doslova každý, dokonce i děti, a tak nic nebrání tomu, že chcete sestavu nábytku na zahradě často stěhovat, ať už kvůli měnícímu se ročnímu období, odchylkám v denních teplotách, nebo chystané zahradní party, na kterou jste si pozvali své přátele. Prostě aby byl výsledek perfektní. Nízkou hmotnost ocení majitelé zejména na začátku zimy. Uklidit nábytek do sucha k „zimnímu spánku“ do zahradního domku bude úplná hračka.Velkým kladem je i snadná údržba. Plastový nábytek se jen otře a vše je hotovo. Větší péči vyžaduje pouze polstrování, ale za pomocí pračky je to hračka. Plastový zahradní nábytek bývá nejčastěji bílý a zelený, ale samozřejmě jsou k dispozici i další barevné varianty. Rovněž se nabízejí i kompletní sestavy.Nemusí se rovněž jednat jen o stůl a židle či křesla. Lehátko na opalování nebo lenoška na odpočinek ve stínu stromů za horkého letního dne by neměly chybět v žádné zahradě. Velmi praktický je nábytek rozkládací, který se dá během chvilky složit nebo rozložit. Zabírá tak minimum místa v době, kdy ho není potřeba.Který je nejlevnější a jak vybrat sestavuSoučasný trh nabízí nepřeberné množství zahradního plastového nábytku. My se nyní zaměříme na zahradní plastový nábytek. Na to, abychom si mohli užívat pohodu a klid na svých zahradách, můžeme použít křesla, lehátka, stoly, houpačky, levičky a židle. Zahradní plastový nábytek nemusí být použit jen na zahradě, ale i na balkonech nebo na terasách. Další využití zahradního plastového nábytku je v zahradních restauracích, v pivnicích nebo v zahrádkách hotelů.Zahradní plastový nábytek je pohodlný a lze jím snadno manipulovat. Rovněž i údržba zahradního plastového nábytku je lehká. Na údržbu zahradního plastového nábytku nám postačí hadřík nebo houbička, kartáček a saponát. Opláchnutí provedeme proudem vody, nejlepší je sprcha, proud vody by neměl být příliš silný a voda nesmí být příliš horká.Po umytí můžeme použít voskové přípravky, které zvyšují odolnost proti UV záření a různým oděrkám. Také můžeme použít přípravky na regeneraci povrchu a k osvěžení barev. Zahradní plastový nábytek lze také renovovat, a to přípravkem k tomu určeném. Jde o počasím lehce poničený a silně znečištěný zahradní plastový nábytek. Vyplatí se levnou cenou a odolnostíRovněž cenová relace je příznivá. Další výhodou zahradního plastového nábytku spočívá v tom, že pokud se jeden kus nábytku poškodí, není problém zakoupit stejný díl. Nevýhodou zahradní plastový nábytek spočívá vtom, že pokud fouká silný vítr je jím povalen, odnese jej voda a má malou odolnost vůči tlaku.Samozřejmě, že jsou lidé, kterým plast nepřirostl moc k srdci, ale v dnešní pokročilé době je zahradní plastový nábytek vyráběn z ekologických surovin. Design zahradního plastového nábytku už není to co bývalo v 90. letech minulého století, kdy židle nebyly stabilní a jejich životnost také nebyla nic moc. Designéři se snaží, aby i naše zahrady, balkony i terasy vypadaly vkusně, proto je zahradní plastový nábytek vyráběn a dodáván na trh v široké barvené škále a přitahuje zákazníky svou kreativitou a vlastnostmi.Zahradní plastový nábytek OBIZahradní plastový nábytek se vyrábí z lisovaných segmentů, a to z ekologicky nezatěžovaného polypropylenu s různými přísadami a pojidly. Protože i u výroby zahradního plastového nábytku dochází k novým technologiím, vznikají plasty, které velice dobře imitují ratan nebo dřevo. Je to HULARO což je imitace ratanu, jedná se o pružný polyetylen, výhoda spočívá v tom, že zahradní plastový nábytek můžeme klidně nechat přes zimu na zahradě, je velmi pevný, nevýhodou je vysoká cena, protože se většinu jedná o ruční práci.Zákazník by si při koupi měl dávat pozor, aby šlo o skutečné HULARO, protože se už na trhu objevily různé napodobeniny. MIROTEX je rovněž jako HULARO vyrobeno z polyetylenu. WITTEX je výroben z polyesteru a používá se k výpletům židlí a křesel pro zahradní plastový nábytek. NYLON je určen pro sedáky ze síťoviny. Výhodou je, že dokáže perfektně vytvarovat tvar těla, voda proteče a slunce jej nepropálí.Nejlevnější zahradní plastový nábytek a sestavyK tomu, aby zahradní plastový nábytek obi tak snadno nepraskal, je vyráběn v kombinaci s hliníkovou konstrukcí. Zahradní plastový nábytek lze doplnit čalouněnými sedáky nebo různými polstry pro větší pohodlí.  

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Klasický zahradní gril

  Klasický zahradní gril - Grilování je možno hned několika způsoby.Nejtradičnějším z nich je možnost využití klasického grilu, který funguje na způsobu rožnění na dřevěném uhlí. Grily na dřevěné uhlí jsou v Česku klasikou. Nejčastěji se používají zahradní grily přenosné, které lze umístit do zahrady prakticky na jakékoli místo. Záleží pouze na tom, kde budete chtít se svými přáteli grilovat. Základní zahradní grily se vyznačují zejména tím, že jejich konstrukce není nikterak pevná a uživatel by neměl počítat s tím, že mu takovéto grily vydrží celý život.Vyberte si zahradní gril pro svou zahraduZahradní grily na dřevěné uhlí jsou ovšem poměrně levné, takže je lidé velmi často využívají. Mezi nevýhody klasických grilů patří zejména to, že nelze regulovat intenzitu žáru, který jde od rozžhaveného dřevěného uhlí. Nepříjemností se také jeví připečené kousky grilovaného masa, které se rády často přichytávají na mříži grilu. Mohou tak vznikat různé nečistoty.Při výběru zahradního grilu je třeba dbát především na jeho konstrukci. Na trhu lze také sehnat kvalitnější grily, které jsou vyrobeny z velmi odolné litinové konstrukce a jejich životnost je několikanásobně vyšší než u prvně jmenovaných. Popravdě řečeno, vše se ale odráží i na jejich ceně, která začíná někde na 2000 korunách. Klasické grily se dají sehnat již od 500 korun.Zahradní elektrický grilPokud si chcete grilovat voňavý steak a neradi byste při grilování produkovali mnoho kouře, pak je ideální zvolit zahradní gril založený na elektrické spirále. Elektrické grily mají hned několik pro a proti. Ostatně stejně tak je tomu i u ostatních druhů grilů. Základní výhodou elektrických grilů je především pohodlnost při manipulaci s nimi. Tento gril je poměrně lehký a tak se s ním dá velmi jednoduše manipulovat. Zahradní elektrické grily lze klidně používat i v panelových domech. Vzít si je lze na balkón anebo je použít v kuchyni.Elektrický zahradní gril lze použít i na balkoněElektrický gril také poskytuje mnohem zdravější grilování než jeho klasický kolega. Při grilování na tomto typu grilu se uvolňuje pouze vůně z naloženého masa a nehrozí, že by se maso nějak moc připeklo a vznikly látky lidskému zdraví nebezpečné. Pokud se uživateli zdá, že teplota na grilu je příliš velká, tak jednoduše otočí ovládacím knoflíkem a dojde k jejímu snížení. Elektrické grily jsou také poměrně výhodné z pohledu jejich nízké údržby. Rozhodně nemusíte vyhazovat žádný popel ani jiný zbytečný odpad. Gril stačí pouze omýt vodou. Samotnou spirálu je třeba pouze čas od času utřít suchým hadrem. Popravdě řečeno, spirála se ovšem až tolik nezanese.Zahradní plynový grilZpočátku si člověk pod pojmem zahradní gril automaticky představil typ grilu vyznačujícího se nějakou nádobou, do které se dalo dřevěné uhlí a také mřížkou, na níž se grilovaly jednotlivé suroviny. V posledních letech zažilo i grilování poměrně velký boom, což má za následek vymyšlení i dalších způsobů grilování, které jsou mnohem pohodlnější a v neposlední řadě i zdravější. Jednou z těchto technologií je grilování pomocí plynu. Grily na plyn jsou v České republice poměrně krátkou dobu, nicméně v takových Spojených státech amerických představují v podstatě již nedílnou součást každé domácnosti.Plynový gril usnadní grilováníOproti elektrickému grilu mají ty plynové několik předností. Velkou výhodou plynových grilů je především pohodlnost manipulace s nimi. Když použijeme zahradní gril, tak jej poté nemusíme nijak zvlášť čistit a v neposlední řadě ani nemusíme vytahovat nějaké spálené zbytky, jako tomu bylo u dřevěného uhlí. Pouze se vyjme grilovací hořáková jednotka a v případě potřeby se vyčistí. To samé platí i o povrchu samotného grilu, který může být tvořen buď klasickou kovovou mřížkou, anebo kontaktním povrchem. Asi největším hitem dnešních dní se staly zejména lávové kameny, které umožňují velmi dobré grilování různých surovin.

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Srubové domy – Jak postavit

  Příprava dřeva na výrobu srubových domů se provádí ručně.Zbaví se kůry, natřou se chemickým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Vyberou se ty klády, které na sebe nejlépe pasují a zhotoví se kladečský plán. Poté se postupně vrství na sebe s ohledem na nerovnosti tak, aby stavba byla pevná a stabilní.Dokončená hrubá stavba je převzata investorem, klády jsou očíslovány a rozebrány a převezeny na staveniště. V této fázi probíhá také příprava pro vedení vnitřních elektroinstalací. Při montáži samotné se dům izoluje. Jako izolační materiál se používá převážně ovčí vlna v kombinaci s komprimační páskou. Tento přírodní materiál dobře plní svou funkci a přispívá k lepšímu klimatu v místnosti.Na co dát pozor během stavby srubového domuvýška základové desky by měla být nejméně 25 cm nad terénemdostatečný přesah střechydobře instalované okapy a svody vodyoplechování pod první prahovou kládou a tam, kde se dotýká vrchní část srubové stěny se štítem., okolo komína a ventilačních vývodůneustálá ventilace všech místností domuAby Vám srubový dům dlouho vydržel, je potřeba se o něj starat a mít dobou izolaci a kvalitní střechu. Doporučuje se dřevo jednou za 8 let natírat přírodními nátěry – vosky, oleji, aby dům mohl dýchat. Vhodný nátěr pro Váš dům Vám doporučí stavební firma.Při patřičném ošetření dřeva je životnost domu naprosto srovnatelná s jinými technologiemi a někdy dokonce i vyšší. Vždyť vzpomeňte, kolik let stojí dřevěné domy v skanzenech - 300 a více.Srubové domy – bydleníSrubové domy mají svou typickou atmosféru. Jde o dům vyrobený z přírodních materiálů, který nás denně doprovází svou příjemnou a uklidňující vůní. Při vytápění se dům rychle vyhřeje, protože na rozdíl od zděných domů zahříváme poze vzduch a povrchovou vrstvu stěn.Pokud je dům dobře izolován, nemusíme se bát úniku tepla a finančních prostředků na vytápění domu. Mnoho lidí se bojí pořídit si rodinný dům z důvodu většího rizika požáru. Odborníci toto ale rozumnými argumenty vyvracejí. Materiály k výrobě srubových domů jsou testovány podle přísných norem. Silná polena, která se při stavbě používají nehoří rychle – to můžete ověřit při rozdělávání táborového ohně. Trvá velmi dlouho, než kláda o průměru 20-30 cm začne hořet a prohoří úplně. Nicméně je jisté, že ve srubových domech musíme být stejně opatrní, jako v kterýchkoliv jiných.

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Dřevěná rozhledna

  Naše společnost se také zabývá výstavbou rozhleden.Tento záměr vznikl jako doplněk našich širokých stavebních prací. Nabízí zejména zvýšení turistických nabídek obcí. Po několika návrzích vzniká jako nejsnazší a současně atraktivní nápad vybudovat rozhledny, které budou umístěny na soukromých, nebo obecních pozemcích. Tyto rozhledny je možno komerčně využívat, nebo je mohou využít místní hasiči jako tréninková lezecká stěna se sušárnou hadic.Jako konstrukční systém jsou využity dřevěné sloupy s betonovými patkami od společnosti ČEZ a.s. vyztuženy ocelovými svorníky a dřevěnou kulatinou. Podesty jsou tvořeny z hoblovaných prken a schodiště je žebříčkovitého typu. Zábradlí tvoří ocelové profily nebo nerezová síťovina. Celá konstrukce je opatřena proti-hnilobným a protikorozním nátěrem.Tyto rozhledny mohou být volně provětrávané, opláštěné, se zastřešením nebo bez, volně přístupné nebo uzamykatelné. Tyto rozhledny nabízíme jako dvoupatrové o výšce 7m, třípatrové o výšce 10m a čtyřpatrové o výšce 12m. 

  15.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová

 • Zahradní technika

   Zahradní technika je velmi široký pojem, pod kterým si lze představit opravdu ledacos. Nejčastěji jsou to ale sekačky na trávu, které skutečně potřebujeme a protože se jedná o dlouhodobou investici, rozhodně na nich v mnoha případech nehodláme šetřit. Správná a kvalitní zahradní sekačka by totiž každému měla sloužit i několik let a to bez ohledu na to, jak často se do sekání trávy pouštíte.Stále častěji můžete slyšet, že trávu nelze za žádných okolností posekat, pokud je mokrá po dešti. Opak je ale pravdou, protože správná a kvalitní sekačka vám trávu poseká i v případě, že je mokrá.Prakticky ihned po dešti můžete začít sekat. Nevěříte? Pak byste se o tom měli přesvědčit na vlastní oči. Důležité je, abyste správně vybrali – vhodné je poradit se s odborníky, kteří v tomto směru vědí, co vám mají doporučit. Nikdy nezapomínejte na to, že při výběru vhodné sekačky na trávu je nutné zohlednit hned několik faktorů. Velkou roli hraje například členitost terénu na vaší zahradě, velikost zahrady a kvalita nasazeného trávníku nebo vaše finanční možnosti a částka, kterou hodláte do sekačky na trávu investovat. Pochopitelně musíte vědět, jakou sekačku na trávu chcete – rotační, bubnovou, vřetenovou, diskovou nebo strunovou. Jak můžete sami vidět, na trhu jich můžete najít hned několik a všechny mají pochopitelně svá pro a proti.Mezi nejoblíbenější patří bezpochyby benzínové sekačky, které jsou poměrně nenáročné na údržbu, i když je jejich cena poměrně vysoká na rozdíl od jiných typů sekaček na trávu. Nehodí se ale pro sekání ve složitých terénech, protože během naklánění nedochází k adekvátní spotřebě paliva. Elektrické sekačky patří naopak mezi nejméně oblíbené, i když je jejich cena nejnižší.Jejich největší nevýhodou je, že musí být zapojeny do elektřiny, což pro uživatele při manipulaci znamená především zvýšenou pozornost. Elektrické sekačky na trávu ale patří mezi jedny z nejvýkonnějších.

  23.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Zahradní skleníky ze skla

  Skleník rozhodně nemůže chybět na zahradě žádného správného pěstitele. Ve skleníku je navíc možné pěstovat prakticky jakékoli rostliny nebo zeleninu, kterou máte rádi. Jeho stavba je sice trošku náročná a to pak zejména co se týče ceny, ale rozhodně to zato stojí. Chcete-li začít s pěstěním o něco dřív, než jakýkoli jiný zahrádkář, rozhodně neváhejte a skleník si pořiďte. Jak ale na to?Ne každý se dokáže dokonale vyznat ve sklenících a tak si i správně vybrat. Pokud víte, co skutečně chcete na svou zahradu, pravděpodobně nebudete mít příliš problém.  Prostě požadovaný skleník zakoupíte a následně si jej necháte namontovat – montáž bývá většinou v ceně, tak to berte při výběru v potaz. Je velmi důležité, aby si každý člověk ujasnil ještě před zakoupením, co vlastně budete ve skleníku pěstovat. Různé rostliny totiž vyžadují různé podmínky pro pěstování a je tak velmi důležité, abyste jim poskytli jen to nejlepší, aby se jim dobře dařilo.Správný skleník musí odolávat jak vysokým teplotám během léta, tak i těm příliš nízkým během zimy. Odolný musí být proti dešti i jakékoli nepřízni počasí. Vybírejte proto skleníky od vhodných a raději více známých prodejců, kde si můžete být naprosto jisti jejich kvalitou. Vybírat si můžete dokonce z různých materiálů a i když mezi nejprodávanější stále patří skleněné skleníky, spolehnout se můžete dokonce i na ty polykarbonátové.Oba dva materiály mají pochopitelně své výhody i nevýhody a jejich výběr byste rozhodně neměli podceňovat. Pokud si nevíte rady se správným výběrem skleníku, rozhodně se spolehněte na dobré rady odborníků a prodejců, kteří přesně vědí, co vám nabízí. Samozřejmě nezapomínejte ani na vlastní intuici, která je velmi důležitá a sami byste měli vědět, co vlastně kupujete.

  23.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Péče o trávníky v jarním období.

  Trávník je víceletá až vytrvalá kultura, která každoročně prochází obdobím plné vegetace a obdobím vegetačního klidu. Trávníky reagují  na přechodu zimního a jarního období zejména na postupný vzestup teplot vzduchu a následně teploty půdy. Právě teplota půdy, v níž se nachází většina aktivních částí trávníku (odnožovací uzliny a kořenový systém), má klíčový význam pro „probuzení“ trávníku a jeho opětovné zazelenání na jaře. Jakmile se teplota půdy zvýší na úroveň kolem 5° C, začíná příjem živin a vody, obnovují se metabolické procesy a trávník se začíná zelenat nově založenými výhony, které vyrůstají z odnožovacích uzlin. Starý listový aparát tvořený loňskými listy je po zimě do značné míry poškozen dehydratací za nízkých teplot a jeho převážná část na jaře postupně zasychá a odumírá a je nahrazena novými výhony. Vliv prodlužujícího se dne na aktivitu trávníku je sice rovněž patrný, a to zvláště vyšším výkonem fotosyntézy, není však zdaleka tak určující, jako již zmiňovaná teplota půdy. VyhrabáníJakmile první jarní sluneční paprsky vysuší povrch trávníku do té míry, že se po něm lze pohybovat, případně přejíždět lehčí technikou bez tvorby kolejí, nastává vhodná doba k vyhrabání trávníku. Tento zásah patří mezi první opatření prováděná po zimě prakticky u všech trávníků s výjimkou těch, založených na podzim předchozího roku. Hlavním cílem je šetrné odstranění odumřelých částí trávníku po napadení plísní sněžnou, vyhrabání suchých zbytků nadzemních částí (stařiny) a lehké provzdušnění povrchu půdy. Jako vhodné nářadí lze na malých plochách použít ruční hrábě v různém provedení, při nasazení techniky na větších plochách je možno jako dostatečně šetrná nářadí doporučit různé typy prutových bran a vyčesávačů, příp. kartáčových čističů, které navíc vyhrabanou hmotu současně posbírají. Použití vertikutátoru je takto časně zjara poměrně časté, avšak nepříliš vhodné. Trávník není v tuto dobu ještě ve fázi plného vývoje a z předčasné vertikutace se zotavuje podstatně delší dobu než po vertikutaci prováděné o tři týdny později. Jarní hnojeníSoučasně se vzrůstající teplotou půdy a rostoucí aktivitou kořenového systému trávníku se zvyšuje i spotřeba energie na metabolické procesy v travních rostlinách. Primárním zdrojem energie jsou minerální živiny – dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník a stopové prvky obsažené v půdě. V jarním období je zvýšená potřeba zejména dusíku, který je nezbytný pro růst nových výhonů, zvláště pro mladší trávníky má význam i dostatek fosforu pro podporu kořenového systému. Význam má však i doplnění dalších živin, které byly v průběhu zimy z půdního profilu jednak spotřebovány, a částečně i vyplaveny mimo kořenovou zónu. Jedním z prvních zásahů na prahu nové vegetační sezony by tedy mělo být startovní hnojení provedené v průběhu března. Pro startovní hnojení má význam použít buď čistě dusíkaté hnojivo nebo kombinované hnojivo s převahou dusíku. Odpovídající dávka čistého N je 4-5 g/m2. Vlhkost půdy bývá v tomto období zpravidla dostatečná, proto se hnojivo po aplikaci rychle rozpustí a je k dispozici rostlinám.Vhodné je použití trávníkových hnojiv s dlouhodobým účinkem, které jsou speciálně vyvinuté pro použití v trávníku. Jejich optimální složení s požadovaným poměrem živin napomáhá ke zdravému růstu trávníku po celou vegetační periodu. Oproti průmyslovým hnojivům není přítomen efekt nárazového růstu trávníku. Nehrozí ani spálení trávníku při nechtěném předávkování hnojiva. Granulace dlouhodobě působících hnojiv je optimálně přizpůsobena pro rovnoměrné rozložení po trávní ploše. Živiny jsou pro trávník k dispozici po dlouhou dobu a ve správném poměru. K dispozici jsou hnojiva s dlouhodobým účinkem až 70 nebo až 100 dní. Díky dlouhodobému účinku působení, hnojivo minimálně zatěžuje životní prostředí vymýváním živin do spodních vod.Použijeme-li dlouhodobé hnojivo, můžeme počítat zhruba s 8-10ti týdenním účinkem, při použití konvenčního typu hnojiva se všemi živinami okamžitě přístupnými bychom měli za 4 týdny provést další hnojení. VertikutaceJak již bylo uvedeno v souvislosti s vyhrabáním trávníku, vertikutace je radikálnější zásah do travního drnu než běžné hrabání ručními hráběmi a trávníku může časně na jaře více uškodit než prospět. Pro vertikutaci by měl být trávník plně zotaven po zimním období a již ve fázi plné vegetace, což v našich podmínkách odpovídá zpravidla měsíci dubnu. Termín jarní vertikutace by se neměl příliš odlišovat od termínu prvního kosení.Za pomoci vertikutačních nožů dojde k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje. Neméně důležité je i narušení a omezení růstu dvouděložných rostlin (plevelů), zejména těch, jejichž listové růžice přisedají k povrchu půdy. Vertikutací se zároveň lehce provzdušní povrch půdy, který pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Nepříliš hluboká vertikutace prováděná dvakrát ročně je nejoptimálnějším způsobem, jak se zbavit nepříjemných důsledků travní plsti. Všechny druhy vertikutátorů, ať motorové nebo ruční vertikutační hrábě, jsou vybaveny ostrými noži, které odstraňují travní plsť z trávníku. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky 3 mm a odstraňují z něj plsť. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu pečlivě odstranit. Předpokladem pečlivé a exaktní vertikutace je i plynulé nastavení hloubky vertikutace na vertikutátoru. Stroje WOLF-Garten tímto systémem nastavení nožů samozřejmě disponují. Vertikutace se provádí za sucha, aby odstranění travní plsťi z trávníku bylo co nejefektivnější. Po vertikutaci trávník lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. Před vlastní vertikutací trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše (beton, dlažba). Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebovávají. Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 až 3 mm, kdy se vertikutační nože půdy jen lehce dotýkají.Vertikutace nemá nic společného s úpravou půdy!Dubnový termín vertikutace je možno využít i pro dosev prořídlých trávníků. Po radikální vertikutaci dvěma směry porost dosejeme nejlépe regenerační travní směsí s vyšším podílem jílku vytrvalého (alespoň 50%), výsevní množství 25-30g/m2. Trávníky, v nichž se jílek vytrvalý nevyskytuje, doséváme nejlépe typem směsi, která byla použita pro výsev.  Potlačení mechůZvláště starší trávníky jsou často postupně osidlovány mechy. Nejčastěji jsou postihovány plochy zastíněné, nadměrně vlhké, utužené, skalpované při kosení, příp. s nevhodnou hodnotou pH. Zpravidla není v silách pěstitele jednorázově odstranit všechny podmínky vhodné pro rozvoj mechů, proto se účelná alespoň pravidelná ozdravná kúra pro jejich potlačení. Vhodným termínem pro její provedení je právě časné jaro. Nejčastějším prostředkem jsou přípravky na bázi síranu železnatého nebo nový herbicid proti mechům Mogeton 25 WP. Přípravky se aplikují posypem nebo postřikem a kontaktně působí na mechové polštáře, během 1-2 týdnů dojde k jejich plnému odumření. Druhým nezbytným a často opomíjeným krokem je důkladné vyhrabání, příp. vertikutace odumřelých mechových polštářků zhruba 2 týdny po ošetření a následné dosetí těchto míst regenerační směsí.   Ochrana proti plevelůmNa počátku vegetačního období společně s trávníkem „ožívá“ i nežádoucí vegetace. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších trávnících se zpravidla neobjevují. Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, jetel plazivý apod.). Tyto druhy jsou schopné přizpůsobit se režimu pravidelného kosení a v trávníku se rozšiřovat a dále mu konkurovat. Jediná účinná ochrana je použití herbicidních přípravků. Pro malospotřebitelský sektor je určen i přípravek Bofix, který obsahuje směs )činných látek MCPA, fluroxypyr a clopyralid. Známá je i kombinace přípravků Lontrel 300 a Starane 250 EC dodávaná v malém balení pod značkou Agrofit. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však třeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 15-20° C. Jarní období je velmi důležité pro zdárný start trávníku do nové sezony. Respektování základních pěstitelskchý zásad významně určuje kvalitu trávníku i v dalším období a předchází mnohdy nákladným renovačním opatřením. Trávník v plné kondici od časného jara přináší radost a užitek a plní tak beze zbytku účel, pro který byl založen.

  24.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Trávník v létě

  Čím zavlažovat trávníky? Nejjednodušší systém, avšak velmi náročný na čas a kontrolu je systém přenosný - hadicemi od zdroje vody. Takto můžeme zalévat ručně pomocí trysky, nebo pomocí různých typů postřikovačů, které rozstřikují vodu kruhově nebo rovnoběžně. Takovýto způsob závlahy vyžaduje většinou stálou přítomnost obsluhy a časovou kontrolu.V zahraničí, ale i u nás se nabízejí pro travnaté plochy stabilní, napevno zabudované zavlažovací systémy. Jako nejkvalitnější systémy se osvědčily pevné rozvody vody v dané ploše. Tyto rozvody mají kolmé výstupy k povrchu zakončené výsuvnými tryskami. Rozmístění těchto trysek zaručuje přesné dávkování a rozdělování vody. V klidovém stavu jsou trysky zataženy v zemních pouzdrech a jsou tak chráněny proti mechanickému poškození při údržbě trávníku. Při aktivaci závlahy se trysky vysunou a zavlažují určený prostor. Vykrytí prostoru je zabezpečeno buď kruhovým pohybem, nebo pevným či stavitelným úhlem závlahy. Závlahové trysky jsou přizpůsobeny i jednotlivým typům vegetace - tzn. že jsou určeny nejen pro trávníky.Ovládání tohoto systému může být plně automatické nebo poloautomatické, eventuelně v jednodušších případech i manuální. Je vidět, že závlaha trávníku nemusí zabírat mnoho času, ale samozřejmě vyžaduje určité náklady v prvotní investici.Při závlaze trávníků se řídíme pravidlem - NEZAVLAŽOVAT ČASTO, ALE VYDATNĚ ! Časté a málo vydatné zavlažování nezabezpečuje provlhčení půdy až ke kořenům. Voda se spíše vypaří, než aby byla spotřebována travními jedinci. Spotřeba vody travnaté plochy je odvislá od denních teplot.V případě dosevu platí pravidlo, že nově zasetá plocha se musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. To znamená, že je nutné zavlažovat i přes polední hodiny, aby nedošlo k zaschnutí osiva.V případě dosevu platí pravidlo, že nově zasetá plocha se musí trvale udržovat vlhká do hloubky 2 cm vegetační vrstvy po dobu 3 týdnů od výsevu. To znamená, že je nutné zavlažovat i přes polední hodiny, aby nedošlo k zaschnutí osiva. Spotřeba vody při různých teplotáchNejvyšší denní teplotySpotřeba vody ( l / m2 / den )Zavlažovací intervaly ( dny )> 3572 - 330 - 355 - 64 - 525 - 303 - 46 - 820 - 252 - 38 - 10< 201 - 210 - 15 Sečení trávníkuSečení trávníků je dalším nezbytným postupempro dosažení optimálního vzhledu a kvality travního drnuPři nákupu vhodné sekačky je třeba se orientovat na tyto parametry :- dostatečný výkon pro uvažované plochy (hustý trávník klade mnohem vyšší odpor)- kvalitní sekací zařízení (možnost sečení i mokrého trávníku)- kvalitní sběrací zařízení (možnost sečení i mokrého trávníku)- možnost využít sekačku pro jiné účely (např. sběr spadaného listí, sběr vertikutovaného  materiálu)Vždy by však mělo jít o kvalitní stroj, určený pro danou plochu. S levnými sekačkami, určenými pro malé plochy, zažijete více zklamání než radosti. Vřetenové sekačky výhody- nejvyšší kvalita sečení (při dobrém seřízení)- dobré kopírovaní terénuVřetenové sekačky nevýhody :- vyšší pořizovací náklady- náročná údržba - vyžaduje přesné seřízení vřetene :1) nastavování spodního nože proti vřetenu - běžná údržba2) broušení vřetene - u klasických vřeten je to specializovaná operace. - horší sběr, pouze malé sběrací koše - časté vyprazdňování- nutné provádět sečení pravidelně - nenechat přerůstat- špatné sečení za mokra, dělají se žmolky, případně vřeteno neseče pokud trávník po delším období deště přeroste, není možné ho již posekat vřetenovou sekačkouRotační sekačky výhody :- cenově příznivější než vřetenové sekačky- nízké servisní náklady- při dobrém nabroušení nožů a dostatečném výkonu motoru kvalitní střih- velmi dobrý sběr pokoseného materiálu- možno sekat i přerostlou a mokrou trávu- možnost víceúčelového využití - vysávání listíRotační sekačky nevýhody :- nižší rychlost sekání- pro kvalitní střih nutnost pravidelné kontroly nožů- vyšší hluk strojů- bezpečnost sečení (oproti vřetenovému sečení)Strunové vyžínače výhody :- cenově příznivé stroje- nízké servisní náklady- možnost použití ve svahu- možnost použití na úpravu hran trávníku EDGE systém od WOLF-Garten- vhodné na dosekávání míst, kde se s konvenční sekačkou nedostanouStrunové vyžínače nevýhody :- nesbírají trávu- neúměrně poškozují strukturu listů trávníku- nedodržují nastavenou výšku sečení- možnost poškození motoru nebo sekacího zařízení při sečení větších ploch- vhodné pouze na velmi malé plochy, do 20 m2, bez kvalitativních požadavkůShrnutí:pro běžné sekání, ale také při vysoké vlhkosti, velké ploše pozemku nebo při vysoké výšce trávníku doporučujeme sekat klasickou rotační sekačkou. Jsou jednoduché a nenáročné na údržbu.K dosažení reprezentativních ploch, nebo pro malé plochy u řadových domků a v případě malých parcel, při nutnosti rychlého posečení nejlépe poseká a připraví trávník (pruhy pro hezký pohled) vřetenová sekačka. Vřetena jsou ovšem náročná na precizní seřízení a nabroušení - podceněním této otázky dochází k opačnému efektu při sekání. Strunové vyžínače jsou vhodné spíše pro dosekávání – mají mnohem více nevýhod než výhod pro sečení plochy.   Jak udržet přerůstající hrany a okraje trávníku "na uzdě"?Údržba hran trávníku je doplňkem pro bezvadný vzhled trávníku. Pěkně posečený trávník je hezká podívaná. Ale již méně hezká je přerostlá tráva okolo plotů, záhonů, konifer a chodníků, kterou nelze posekat sekačkou. Tyto přerostlé trsy trávy pokazí celkový dojem trávníku. Plocha je nesourodá, a i přes pečlivě udržované okolí je celkový dojem nevalný. Ale nedělejte si starosti. V sortimentu WOLF-Garten najdete speciální pomocníky, která Vám práci nejen usnadní ale i ušetří spoustu času.Akumulátorové nůžky Naše inovované akumulátorové nůžky WOLF-Garten jsou velmi vhodnými pomocníky při údržbě hran a ukončení trávníku. Letošní modely mají o 33% delší dobu chodu a vyznačují se klidným chodem bez vibrací, stejně jako možností výměny příslušenství bez použití nářadí. Patentovaná žací hlavice je otočná v pěti polohách o 180 o (90o vpravo a 90o vlevo) a na rozdíl od běžných modelů na trhu zaručuje tento systém bezpečnou, ergonomickou a pohodlnou práci jak při střihu trávy, tak i při použití příslušenství na střih a modelování buxusů nebo okrasných dřevin. A to vše bez vykloubení zápěstí. Všude tak, kam se sekačkou nedostanete, Vám přijdou akumulátorové nůžky vhod. S použitím teleskopické násady si ještě více usnadníte Vaši práci bez nutnosti ohýbání. Tato kombinace šetří Vaše zádové partie.Dva nástroje v jednom – promyšlené ne? A nezapomeňte si akumulátorové nůžky a vyžínače potěžkat – jsou konstruovány s ohledem na uživatele a to za použití lehkých, přesto však pevných matriálů a jsou ve svých výkonnostních třídách vždy lehčí než konkurenční výrobky. Strunové vyžínače Řada vyžínačů GT je přímo stvořena pro péči o přerůstající trsy trávníku. S funkcí „EDGE“ se stane Vaše péče o hrany trávníku hračkou. Součástí vybraných modelů, nebo jako příslušenství, jsou nastavitelné kolečka. Tyto plní svoji roli jak pro udržení exaktní výšky sečení na malých plochách, ale i pro precizní vedení stopy při sečení hran a ukončení trávníku dle vyobrazení. Samozřejmou výbavou vhodných vyžínačů je i možnost nastavení samotné žací hlavice a to jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru – právě pro funkci „EDGE“, dále pak plynule nastavitelná teleskopická rukojeť s variabilním nastavením 2. rukojeti. Tyto všechny funkce, stejně jako výkonné motory až po 500 W, zajistí snadnou obsluhu ale zvláště pak funkci „EDGE“ na péči o hrany a ukončení trávníku. Na trhu jsou k dostání modely GT 840, GT 845 a GT 850 Nástroje na ruční péči o hrany trávníku Absolutní klasikou při údržbě hran trávníku je ořezávač RM-M. Půlkulatý tvar je nezbytný při tvarovaní ukončení trávníku tak, jak to vyžaduje opravdový znalec. Krátká násada s rukojetí ve tvaru „D“ je nejvhodnější pro práci s do s ořezávačem. Dalším ručním modelem pro péči ukončení trávníku je model RB-M, který disponuje gumovým válcem a dvěma noži. Práce s tímto ořezávačem je velmi rychlá a jednoduchá.Dalším nezbytným pomocníkem jsou ruční nůžky na trávu – WOLF-Garten Vám nabízí ucelenou řadu nůžek. Vybrané modely mají otočnou hlavici a chránič prstů. Jsou však vhodné spíše na malé plochy, které nejsou náročné na čas. Na větší plochy doporučujeme akumulátorové nůžky nebo strunové vyžínače WOLF-Garten. Letní hnojení trávníkuVýživa trávníků je pevnou součástí pravidelné péče o travnatou plochu nejen v jarním období ale i v letním období. Ovlivňuje nejen vzhled plochy a barvu trávníku, ale i užitné vlastnosti, které se odvíjejí od zakořenění až po regenerační schopnosti trávníků. V průběhu vegetace se aplikované živiny postupně spotřebují a je nejvyšší čas na jejich doplnění.Doporučujeme aplikaci dlouhodobých trávníkových hnojiv, které obsahují všechny důležité prvky pro výživu trávníku - tj. dusík, fosfor, draslík a hořčík, přičemž jejich obsah a vzájemný poměr je speciálně upraven pro potřeby výživy trávníku. Nespornou výhodou je i úspora času: hnojení trávníku průmyslovým hnojivem vyžaduje interval cca. 14 dnů, naproti tomu optimální hnojení dlouhodobým hnojivem, bez nežádoucích efektů jako je spálení trávníku nebo nárazový růst, je pouze 2x až 3x za sezónu!! Důležitá je i velikost granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu a nespálilo listovou část trávníku. Je nutné uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2 (doporučená aplikační dávka) mnohonásobně více granulí než průmyslová či laciná hnojiva. Pro aplikaci hnojiva doporučujeme sypací vozíky WOLF-Garten. Aplikce hnojiva zlepšuje nejen barevný aspekt ale i hustotu drnu. Nemá však zásadní vliv na výškový vzrůst trávníku.

  24.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková


Výsledky vyhledávání v sekci: Dílna
 • Samozatmívací kukly – jak vybrat, čemu se vyhnout, na co si dát pozor?

   Samozatmívací kukly dnes patří mezi svářeči k nepsaným standardům. Každý, kdo si zkusil na vlastní kůži sváření se samozatmívací kuklou musí sám usoudit, že samozatmívací kukly jsou pohodlnější a praktičtější. Pojďme si tedy shrnout, proč byste měli i vy přesedlat při svém sváření na samozatmívací kukly, v čem tkví jejich hlavní výhody a na co si dát naopak pozor při jejich výběru. PROČ SAMOZATMÍVACÍ KUKLU? O samozatmívacích kuklách koluje mnoho mýtů. Jedna jejich polovina přispívá k celkové zášti proti nim (byť v současnosti je tento trend spíše na ústupu), jejich druhá polovina naopak samozatmívací kukly velebí a staví na piedestal. Je nutno si ale uvědomit, že ani sebelepší samozatmívací kukla nám nezajistí stoprocentně pevný svár.Pojďme si ale v krátkosti shrnout, v čem spočívají hlavní výhody samozatmívací kukly oproti těm běžným. Svářecí kukly obecně jsou bezpečnostním prvkem chránícím svářečův zrak. V případě běžných kukel zrak chrání svářecí sklo s vysokým UV filtrem, ten následně zamezí záření z elektrického oblouku, aby svým vysokým jasem poškodil oční sítnici.Výhoda samozatmívacích kukel spočívá v tom, že zatímco u běžných kukel přes svářecí sklo při běžném osvětlení nevidíte a stále tak musíte kuklu zvedat, samozatmívací kukla namísto svářecího skla disponuje LCD displejem s elektronickou kazetou, která displej stmavuje či zesvětluje podle toho, zda je momentálně zažehnut svářecí oblouk. Elektronická kazeta je napájena solárním panelem, který bere světlo právě z elektrického oblouku.Jednoduše řečeno, sváříte-li, LCD displej chrání váš zrak, pakliže se svářením přestanete, LCD displej se deaktivujete a vy vidíte zhruba stejně tak jako přes běžné sluneční brýle.Samozatmívací princip přináší hlavní výhodu v pohodlnosti a komfortu. Svářeč neustále vidí, může se tedy pohybovat rychleji. Svár je zároveň přesnější a pevnější, neboť svářeč vidí, kam přesně umisťuje elektrodu. Díky tomu si usnadní následné dobrušování nedokonalých svárů a celkově zvýší jejich kvalitu a pevnost.JAK VYPADÁ KVALITNÍ SAMOZATMÍVACÍ KUKLA? Hlavním prvkem by měla být samozřejmě rychlost samozatemnění. Nicméně dnes se už i u méne kvalitních a levnějších samozatmívacích kukel rychlost samozatemnění pohybuje kolem 0,00005 sekundy. To je rychlost, kdy prvotní záblesk svářecího oblouku nemůže oko ohrozit ani v nejmenším.Důležitějším kritériem měřítka kvality je tak optická kvalita LCD displeje. Ten by měl mít ve všech částech stejné zatemnění. U výrobců asijského původu se často stává, že v rozích bývají světlejší pruhy či skvrny. Tyto nedostatky při dlouhodobém a častém svařování mohou poškodit zrak a proto jsou nežádoucí.  Možností, jak kvalitu kukly zjistit, je ověření normy. V rámci Evropské unie musí mít všechny samozatmívací kukly normu EN379. Tato norma určuje požadavky na filtry pro svařování, které automaticky spínají jejich světelný činitel prostupu na nižší, předem určenou hodnotu, když je svařovací oblouk zapálen. Zjednodušeně řečeno, právě norma EN379 říká, že LCD displej by měl být opticky jednotlitý bez světlých míst, zároveň je v ní i definována rychlost samozatmavení. Informace o splnění této normy zpravidla najdete vylisované zevnitř kukly na vnitřní straně displeje kukly.PODLE ČEHO VYBÍRAT SAMOZATMÍVACÍ KUKLU?1. ROZSAH ZATEMNĚNÍV praxi se používají dva druhy rozsahů zatemnění. Zatemnění určuje míru prostupnosti světla zorným polem. Stupeň propustnosti, respektive rozsah propustnosti, se zde čísluje stejně jako u běžných svářecích skel, tedy čím vyšší stupeň, tím je sklo tmavší a tudíž méně propouští.Samozatmívací kukly pak existuje ve dvou druzích rozsahu zatemnění. Buď je pouze jednostupňová, ta je označována jednoduchou číslovkou stejně jako běžná svářecí skla do klasických kukel, anebo intervalem, např. 9 – 13 v případě kukel, které se světelné záři dokážou přizpůsobit. V praxi je dobré zvážit, jak velký stupeň maximálního zatemnění budeme potřebovat, ten se liší podle druhu sváření. V potaz je dobré brát ale i minimální zatemnění pro případ, že bychom s kuklou plánovali pracovat i v prostorech s nižším běžným osvětlením (např. domácí dílny).2. VELIKOST PRŮZORU SAMOZATMÍVACÍ KUKLYZde platí jednoduché pravidlo, čím větší zorník, tím větší komfort při sváření. Větší zorník na samozatmívací kukle zvyšuje zorný úhel svářeče. Velikost zorníku se pochopitelně odvíjí i na výsledné ceně kukly, neboť, jak bylo vysvětleno výše, v případě samozatmívací kukly se nejedná o jednoduché sklo, ale o LCD displej poháněný elektrickým proudem.Cenu zvyšuje i fakt, že v případě větších ploch zorníků je složitější udržení optické kvality LCD displeje. Snadno tak vznikají světlá místa a pruhy, které mohou být pro svářeče nebezpečné. Uvidíte-li tak velký zorník na kukle za pár set korun, doporučujeme se jí vyhnout a sáhnout buď po dražší variantě nebo po kukle s menším zorníkem.3. UPEVNĚNÍ ZORNÍKUZorník může být na kukle umístěn napevno anebo může být odklápěcí. Odklápěcí zorník využijete zejména v případech, kdy víte, že při sváření budete provádět i jiné operace, například broušení či čištění sváru.Stejně jako v případě velikosti, u odklápěcích zorníků se dá očekávat vyšší cena kukly. Levný odklápěcí mechanismus sice nemusí nutně ohrozit váš zrak, ale počítejte s dřívějších opotřebením kloubů v odklápěcím mechanismu.4. DESIGN A PŘÍSLUŠENSTVÍV poslední řadě cenu kukly určuje i její design. Každý svářeč ví, že nyní jsou na trhu sehnání jak běžné černé kukly, tak i kukly, které mají složitý a stylizovaný potisk. Ten pochopitelně nemá na výkon kukly žádný vliv, jedná se spíše o kutilskou a profesionální libůstku. Za potisk si pochopitelně připlatíme.Příslušenství v tomto případě znamená náhradní ochranné fólie a ND do samozatmívacích kukel. Z praxe se dá však říci, že kvalitní příslušenství u kukly za běžnou cenu můžeme těžko očekávat. 

  11.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková

 • Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2Li za 12 127 Kč: A1-naradi.cz

  Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2LiGSB 18 VE-2Li výkonný masivní akumulátorový příklepový šroubovák Bosch pro střední až velké průměry šroubování a vrtání díky příklepovému mechanisku je vhodný i pro vrtání do zdiva. Má výborný přenos kroutícího momentu díky nové dvoustupňové planetové převodovce a také dlouhou životnost a přetížitelnost díky novému výkonnému motoru Bosch.Aku příklepový šroubovák GSB 18 VE-2Li je nově vybaven LI-ION akumulátory s ochranou proti přetížení a hloubkovému vybití a progresivní nastavení kroutícího momentu. Také je samozřejmostí nové sklíčidlo Auto-lock a ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortní zónou.Dodávka obsahuje nabíječku, dva Li-ion akumulátory 2,6 Ah a kufr.TECHNICKÉ PARAMETRYPoužití profi, maximální krouticí moment na měkký / tuhý šroubový spoj 32 / 80 Nm, volnoběžné otáčky na 1. / 2. stupeň 0 - 450 / 0 - 2050 ot/min a napětí Li-ion článku je 18 V / 2,6 Ah. Sklíčidlo 1,5 - 13mm, průměr šroubu 12mm, průměr vrtání ocel / dřevo / zdivo je 13 / 46 / 16mm a frekvence příklepů za minutu je 0 - 31000.

  28.duben 2020 - Napsal: Simona Chvátilová


Výsledky vyhledávání v sekci: Ostatní
 • Proti klíšťatům a blechám má smysl jen repelentní ochrana

  Nesmíme však zapomínat, že kvalitní ochranu proti klíšťatům a dalším nezvaným hostům v kožíšku potřebují i naši domácí mazlíčci, zejména pak psi.Jak už bylo zmíněno v úvodu,  většina parazitů, kteří mohou nás i naše psy ohrozit, jsou zároveň přenašeči velmi nebezpečných chorob.  Je tedy nasnadě otázka, jak zamezit jejich kontaktu s krevním oběhem zvířete.  Choroby jako Lymská borelióza, Ehrlichióza, Babezióza, Klíšťová encefalitida totiž  mohou nezřídka končit až smrtí zvířete.  Proto veterináři doporučují používat proti klíšťatům či blechám ochranné prostředky mající repelentní účinek. Tedy takové, které parazity odpuzují ještě dříve, než se stihnou zakousnout, a brání tak kontaktu s kůží zvířete a přenosu nebezpečných onemocnění. Osvědčeným tipem pro všechny majitele psů je přípravek Advantix spot-on. Účinkuje nejen proti klíšťatům a blechám, ale dokonce odpuzuje i komáry a navíc zabíjí larvy blech v bezprostředním okolí ošetřeného psa. Je voděodolný, nezapáchá a je bezpečný i pro březí a kojící feny a štěňátka od 7.týdne věku a nad 1,5 kg ž.hm.Jedná se o pipetu s malým množstvím tekutiny, která se snadno aplikuje na jedno nebo více míst na kůži v linii hřbetu psa. Jedna aplikace ochrání vašeho psa před útokem parazitů po dobu až 1 měsíce. Advantix lze sehnat nejen u veterináře a v lékárnách, ale také v prodejnách s chovatelskými potřebami. Přípravek existuje ve čtyřech různých velikostech podle hmotnosti psa a je možné jej pořídit za cenu  od 200 Kč.

  17.duben 2020 - Napsal: Radka Eliášková